2 Korintierne 6:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

Dansk (1917 / 1931)
Drager ikke i ulige Aag med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke?

Svenska (1917)
Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

King James Bible
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

English Revised Version
Be not unequally yoked with unbelievers: for what fellowship have righteousness and iniquity? or what communion hath light with darkness?
Bibelen Kunnskap Treasury

unequally.

2 Mosebok 34:16
Og du vil ta hustruer blandt deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive avgudsdyrkelse med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme.

3 Mosebok 19:19
I skal holde mine lover: Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe parre sig med hverandre; du skal ikke så to slags sæd på din mark, og klær som er vevd av to slags garn, skal ikke komme på dig.

5 Mosebok 7:2,3
og når Herren din Gud gir dem i din vold, så du vinner over dem, da skal du slå dem med bann; du skal ikke gjøre pakt med dem og ikke vise dem nåde. …

5 Mosebok 22:9-11
Du skal ikke så noget i din vingård, forat ikke hele avlingen, både det du har sådd, og frukten av vingården, skal hjemfalle til helligdommen. …

Esras 9:1,2,11,12
Da alt dette var fullført, kom høvdingene til mig og sa: Hverken Israels folk eller prestene og levittene har skilt sig fra folkene rundt om i landene, som de burde ha gjort på grunn av de vederstyggelige skikker som har rådet blandt dem - blandt kana'anittene, hetittene, ferisittene, jebusittene, ammonittene, moabittene, egypterne og amorittene. …

Esras 10:19
de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig.

Nehemias 13:1-3,23-26
Samme dag blev det lest op for folket av Moseboken, og der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt nogensinne skulde være med i Guds menighet, …

Salmenes 106:35
men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger,

Salomos Ordsprog 22:24
Hold dig ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi dig ikke i lag med en hastig mann,

Malakias 2:11,15
Juda har vært troløs, og vederstyggelige ting er gjort i Israel og i Jerusalem; for Juda har vanhelliget Herrens helligdom, som han elsker, og har tatt en fremmed guds døtre til ekte. …

1 Korintierne 5:9
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler -

1 Korintierne 7:39
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte sig med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

1 Korintierne 15:33
Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder.

Jakobs 4:4
I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

for.

1 Samuels 5:2,3
Der tok filistrene Guds ark og førte den inn i Dagons hus og stilte den op ved siden av Dagon. …

1 Kongebok 18:21
Da trådte Elias frem for alt folket og sa: Hvor lenge vil I halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham, og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke et ord.

2 Krønikebok 19:2
Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut imot ham, og han sa til kong Josafat: Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler det vrede over dig fra Herren.

Salmenes 16:3
idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

Salmenes 26:4,5,9,10
Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk. …

Salmenes 44:20,21
Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og utbredt våre hender til en fremmed gud, …

Salmenes 101:3-5
Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig. …

Salmenes 119:63
Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger.

Salmenes 139:21,22
Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? …

Salomos Ordsprog 29:27
En urettferdig mann er en vederstyggelighet for de rettferdige, og en vederstyggelighet for den ugudelige er den som lever rett.

Johannes 7:7
Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde.

Johannes 15:18,19
Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. …

Apostlenes-gjerninge 4:23
Da de nu var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det yppersteprestene og de eldste hadde sagt til dem.

1 Korintierne 10:21
I kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kan ikke ha del I Herrens bord og i onde ånders bord.

Efeserne 5:6-11
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn; …

1 Johannes 3:12-14
ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. …

and what.

Salomos Ordsprog 8:18,19
Hos mig er rikdom og ære, gammelt arvegods og rettferdighet.…

Romerne 13:12-14
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! …

Efeserne 4:17-20
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, …

Efeserne 5:8-14
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - …

Filippenserne 2:15
forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden,

1 Tessalonikerne 5:4-8
Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; …

1 Peters 2:9,10
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, …

1 Peters 4:2-4
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. …

1 Johannes 1:5-7
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. …

Lenker
2 Korintierne 6:14 Interlineært2 Korintierne 6:14 flerspråklig2 Corintios 6:14 Spansk2 Corinthiens 6:14 Fransk2 Korinther 6:14 Tyske2 Korintierne 6:14 Chinese2 Corinthians 6:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 6
14Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? …
Kryssreferanser
1 Mosebok 24:3
så vil jeg la dig sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at du ikke skal la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kana'anitterfolket, som jeg bor iblandt,

5 Mosebok 22:10
Du skal ikke pløie med en okse og et asen for samme plog.

Esras 9:2
For de har tatt hustruer for sig og sine sønner blandt deres døtre, så den hellige ætt har blandet sig med folkene i landene, og høvdingene og forstanderne har vært de første til å gjøre sig skyldige i denne utroskap.

1 Korintierne 5:9
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler -

1 Korintierne 6:6
men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!

1 Korintierne 7:39
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte sig med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

Efeserne 5:7
ha derfor ikke noget med dem å gjøre!

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

1 Johannes 1:6
Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten;

2 Korintierne 6:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden