1 Peters 2:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

Dansk (1917 / 1931)
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

Svenska (1917)
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

King James Bible
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

English Revised Version
But ye are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that ye may shew forth the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light:
Bibelen Kunnskap Treasury

a chosen.

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

5 Mosebok 10:15
Men bare i dine fedre fant Herren behag, så han elsket dem; og han utvalgte eder, deres efterkommere, fremfor alle andre folk, således som det kan sees på denne dag.

Salmenes 22:30
Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten.

Salmenes 33:12
Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

Salmenes 73:15
Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således*, se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt.

Esaias 41:8
Og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham!

Esaias 44:1
Men hør nu, Jakob, min tjener, og Israel, som jeg har utvalgt!

a royal.

2 Mosebok 19:5,6
Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. …

Esaias 61:6
Men I, I skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle eder; folkenes gods skal I ete, og deres herlighet skal gå over til eder.

Esaias 66:21
også av dem* vil jeg ta mig nogen til prester**, til levitter, sier Herren.

Apenbaring 1:6
og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.

Apenbaring 5:10
og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Apenbaring 20:6
Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

an holy.

Salmenes 106:5
så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv!

Esaias 26:2
Lat op portene, så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap.

Johannes 17:19
og jeg helliger mig for dem, forat også de skal være helliget i sannhet.

1 Korintierne 3:17
Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

peculiar.

5 Mosebok 4:20
Men eder har Herren tatt og ført ut av jernovnen, av Egypten, forat I skal være hans eiendomsfolk, således som det kan sees på denne dag.

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

5 Mosebok 14:2
for et hellig folk er du for Herren din Gud, og dig har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være ham et eiendomsfolk.

5 Mosebok 26:18,19
Og Herren har idag gitt dig sitt ord at du skal være hans eiendomsfolk, således som han har sagt til dig, og at han, dersom du holder alle hans bud, …

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

shew.

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Esaias 60:1-3
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Matteus 5:16
La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Efeserne 1:6
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

Filippenserne 2:15,16
forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, …

praises.

Esaias 9:2
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Esaias 60:1,2
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Matteus 4:16
det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oprunnet.

Lukas 1:79
for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

Apostlenes-gjerninge 26:28
Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite i at du overtaler mig til å bli en kristen.

Romerne 9:24
Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger,

Efeserne 5:8-11
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - …

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

1 Tessalonikerne 5:4-8
Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; …

Lenker
1 Peters 2:9 Interlineært1 Peters 2:9 flerspråklig1 Pedro 2:9 Spansk1 Pierre 2:9 Fransk1 Petrus 2:9 Tyske1 Peters 2:9 Chinese1 Peter 2:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 2
8disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn. …
Kryssreferanser
2 Mosebok 19:5
Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til.

2 Mosebok 19:6
Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.

5 Mosebok 4:20
Men eder har Herren tatt og ført ut av jernovnen, av Egypten, forat I skal være hans eiendomsfolk, således som det kan sees på denne dag.

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

5 Mosebok 10:15
Men bare i dine fedre fant Herren behag, så han elsket dem; og han utvalgte eder, deres efterkommere, fremfor alle andre folk, således som det kan sees på denne dag.

5 Mosebok 14:2
for et hellig folk er du for Herren din Gud, og dig har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være ham et eiendomsfolk.

5 Mosebok 26:18
Og Herren har idag gitt dig sitt ord at du skal være hans eiendomsfolk, således som han har sagt til dig, og at han, dersom du holder alle hans bud,

5 Mosebok 26:19
vil heve dig høit over alle de folk han har skapt, til pris og til ry og til pryd, og at du skal være et hellig folk for Herren din Gud, således som han har sagt.

1 Samuels 12:22
For Herren vil for sitt store navns skyld ikke forlate sitt folk, siden Herren har funnet for godt å gjøre eder til sitt folk.

Salmenes 118:27
Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn!

Salmenes 135:4
For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom.

Esaias 9:2
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Esaias 42:16
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Esaias 43:20
Markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære mig fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte, kan drikke.

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Esaias 61:6
Men I, I skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle eder; folkenes gods skal I ete, og deres herlighet skal gå over til eder.

Esaias 62:12
Og de skal kalles det hellige folk, Herrers gjenløste; og du selv skal kalles den søkte, den stad som ikke er forlatt.

Esaias 66:21
også av dem* vil jeg ta mig nogen til prester**, til levitter, sier Herren.

Malakias 3:17
Og på den dag som jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil spare dem, likesom en mann sparer sin sønn som tjener ham.

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

1 Peters 2:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden