1 Peters 4:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Dansk (1917 / 1931)
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

Svenska (1917)
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

King James Bible
If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

English Revised Version
if any man speaketh, speaking as it were oracles of God; if any man ministereth, ministering as of the strength which God supplieth: that in all things God may be glorified through Jesus Christ, whose is the glory and the dominion for ever and ever. Amen.
Bibelen Kunnskap Treasury

any.

Esaias 8:20
Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Jeremias 23:22
Og hadde de stått i mitt fortrolige råd, vilde de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.

Efeserne 4:29
Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Kolossenserne 4:6
Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

Jakobs 1:19,26
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede; …

Jakobs 3:1-6
Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom! …

as the.

Apostlenes-gjerninge 7:38
Han er den som i menigheten i ørkenen var med den engel som talte til ham på Sinai berg, og med våre fedre, han som mottok levende ord for å gi oss dem.

Romerne 3:2
Meget i alle måter; først og fremst det at Guds ord blev dem betrodd.

Hebreerne 5:12
For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde.

if.

1 Peters 4:10
Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde:

the ability.

1 Krønikebok 29:11-16
Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt. …

Romerne 12:6-8
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, …

1 Korintierne 3:10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

1 Korintierne 12:4
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme;

that.

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

1 Korintierne 6:20
for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

1 Korintierne 10:31
Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære!

2 Korintierne 9:13
idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle,

Efeserne 3:20,21
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss, …

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

through.

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Filippenserne 2:11
Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

to whom.

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Apenbaring 1:5,6
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, …

dominion.

Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Daniel 4:3,34
Hvor store er ikke hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. …

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Apenbaring 5:12-14
og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! …

Lenker
1 Peters 4:11 Interlineært1 Peters 4:11 flerspråklig1 Pedro 4:11 Spansk1 Pierre 4:11 Fransk1 Petrus 4:11 Tyske1 Peters 4:11 Chinese1 Peter 4:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 4
10Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.
Kryssreferanser
Johannes 13:31
Da han nu var gått ut, sier Jesus: Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.

Apostlenes-gjerninge 7:38
Han er den som i menigheten i ørkenen var med den engel som talte til ham på Sinai berg, og med våre fedre, han som mottok levende ord for å gi oss dem.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Romerne 12:3
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

1 Korintierne 10:31
Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære!

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

Efeserne 1:19
og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,

Efeserne 6:10
For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

1 Tessalonikerne 2:4
men likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet blev oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.

Titus 2:1
Men tal du det som sømmer sig for den sunde lære,

Titus 2:15
Tal dette og forman og irettesett med all myndighet! La ingen ringeakte dig!

Hebreerne 13:7
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

1 Peters 2:12
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Peters 4:16
men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn.

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

Apenbaring 1:6
og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.

Apenbaring 5:13
Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet.

1 Peters 4:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden