Romerne 11:36
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Dansk (1917 / 1931)
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Svenska (1917)
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

King James Bible
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.

English Revised Version
For of him, and through him, and unto him, are all things. To him be the glory for ever. Amen.
Bibelen Kunnskap Treasury

of him.

1 Krønikebok 29:11,12
Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt. …

Salmenes 33:6
Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

Salomos Ordsprog 16:4
Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.

Daniel 2:20-23
Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til, …

Daniel 4:3,34
Hvor store er ikke hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. …

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Apostlenes-gjerninge 17:25,26,28
heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; …

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Efeserne 4:6-10
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle. …

Kolossenserne 1:15-17
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; …

Apenbaring 21:6
Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt.

to whom.

Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Salmenes 29:1,2
En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt! …

Salmenes 96:7,8
Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt! …

Salmenes 115:1
Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets, for din trofasthets skyld!

Esaias 42:12
De skal gi Herren ære og forkynne hans pris på øene.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Lukas 19:38
Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høieste!

Galaterne 1:5
ham være æren i all evighet! Amen.

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

Filippenserne 4:20
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

2 Timoteus 4:18
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Apenbaring 1:5,6
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, …

Apenbaring 4:10,11
da faller de fire og tyve eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: …

Apenbaring 5:12-14
og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! …

Apenbaring 7:10
og de ropte med høi røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!

Apenbaring 19:1,6,7
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! …

Lenker
Romerne 11:36 InterlineærtRomerne 11:36 flerspråkligRomanos 11:36 SpanskRomains 11:36 FranskRoemer 11:36 TyskeRomerne 11:36 ChineseRomans 11:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 11
35Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.
Kryssreferanser
Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1 Korintierne 11:12
for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.

Galaterne 1:5
ham være æren i all evighet! Amen.

Efeserne 3:21
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

Efeserne 4:6
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.

Filippenserne 4:20
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.

Kolossenserne 1:16
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

2 Timoteus 4:18
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Hebreerne 2:10
For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Apenbaring 1:6
og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.

Apenbaring 5:13
Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet.

Apenbaring 7:12
Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Romerne 11:35
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden