Romerne 11
Norsk (1930)
1Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme; 2Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet I ikke hvad Skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han treder frem for Gud mot Israel: 3Herre! dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg blev alene tilbake, og de står mig efter livet. 4Men hvad sier Guds svar til ham? Jeg har levnet mig syv tusen menn som ikke har bøiet kne for Ba'al. 5Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse; 6men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde.

7Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet,

8som skrevet er: Gud gav dem en treghets ånd, øine til ikke å se med og ører til ikke å høre med, inntil den dag idag.

9Og David sier: La deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem!

10la deres øine bli formørket, så de ikke ser, og bøi alltid deres rygg!

11Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet; 12men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! 13For til eder taler jeg, I hedninger! Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, 14om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem. 15For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hvad annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? 16Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også, og er roten hellig, da er grenene det også.

17Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, 18da ros dig ikke mot grenene! men hvis du roser dig, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. 19Du vil da si: Grenene blev avbrutt forat jeg skulde bli innpodet. 20Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt! 21for sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare dig. 22Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. 23Men hine skal også bli innpodet, såfremt de ikke holder ved i sin vantro; for Gud er mektig til å innpode dem igjen. 24For blev du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til.

25For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

26og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

27og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem.

28Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld; 29for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. 30For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, 31så har også disse nu vært ulydige, forat de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del; 32for Gud har overgitt dem alle til ulydighet forat han kunde miskunne sig over dem alle.

33O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! 34For hvem kjente Herrens sinn? eller hvem var hans rådgiver? 35Eller hvem gav ham noget først, så han skulde få vederlag igjen? 36For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Romans 10
Top of Page
Top of Page