Apenbaring 1:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Dansk (1917 / 1931)
og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, den førstefødte af de døde og Jordens Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod

Svenska (1917)
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod

King James Bible
And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

English Revised Version
and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Unto him that loveth us, and loosed us from our sins by his blood;
Bibelen Kunnskap Treasury

who is.

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Salmenes 89:36,37
Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn. …

Esaias 55:4
Se, til et vidne for folkeslag har jeg satt ham*, til en fyrste og en hersker over folkeslag.

Johannes 3:11,32
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. …

Johannes 8:14-16
Jesus svarte og sa til dem: Om jeg også vidner om mig selv, er mitt vidnesbyrd sant; for jeg vet hvorfra jeg er kommet, og hvor jeg går hen; men I vet ikke hvorfra jeg kommer, eller hvor jeg går hen. …

Johannes 18:37
Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

1 Timoteus 6:13
Jeg byder dig for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vidnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse,

1 Johannes 5:7-10
For de er tre som vidner: …

and the first.

Apostlenes-gjerninge 26:23
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

1 Korintierne 15:20-23
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. …

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

and the prince.

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 17:14
Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Salmenes 72:11
Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.

Salmenes 89:27
Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

Salomos Ordsprog 8:15,16
Ved mig regjerer kongene, og ved mig fastsetter fyrstene hvad rett er.…

Daniel 2:2
Og kongen lot kalle tegnsutleggerne og åndemanerne og trollmennene og kaldeerne, forat de skulde fortelle kongen hans drømmer; og de kom og trådte frem for kongen.

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Efeserne 1:20-22
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, …

1 Timoteus 6:15
som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre,

him.

5 Mosebok 7:8
men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.

5 Mosebok 23:5
Men Herren din Gud vilde ikke høre på Bileam, og Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for dig, fordi Herren din Gud hadde dig kjær.

Johannes 13:1,34
Men før påskehøitiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han skulde gå bort fra denne verden til Faderen - likesom han hadde elsket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden. …

Johannes 15:9
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet!

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Efeserne 2:4
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

Efeserne 5:2,25-27
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. …

1 Johannes 4:10
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

washed.

Apenbaring 7:14
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Sakarias 13:1
På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.

Johannes 13:8-10
Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig. …

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

1 Peters 1:19
men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

1 Johannes 1:7
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Lenker
Apenbaring 1:5 InterlineærtApenbaring 1:5 flerspråkligApocalipsis 1:5 SpanskApocalypse 1:5 FranskOffenbarung 1:5 TyskeApenbaring 1:5 ChineseRevelation 1:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apenbaring 1
4Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone, 5og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, 6og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. …
Kryssreferanser
Salmenes 51:2
Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

Salomos Ordsprog 14:5
Trofast vidne lyver ikke, men den som taler løgn, er et falskt vidne.

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

Johannes 8:14
Jesus svarte og sa til dem: Om jeg også vidner om mig selv, er mitt vidnesbyrd sant; for jeg vet hvorfra jeg er kommet, og hvor jeg går hen; men I vet ikke hvorfra jeg kommer, eller hvor jeg går hen.

Apostlenes-gjerninge 26:23
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Romerne 3:25
som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

1 Korintierne 15:20
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

1 Korintierne 15:23
Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

Hebreerne 10:29
hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

Apenbaring 2:13
Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vidne, han som blev slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor.

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Apenbaring 11:3
Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk.

Apenbaring 17:14
Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

Apenbaring 19:11
Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.

Apenbaring 19:16
Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Apenbaring 1:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden