Galaterne 2:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Dansk (1917 / 1931)
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Svenska (1917)
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

King James Bible
I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.

English Revised Version
I have been crucified with Christ; yet I live; and yet no longer I, but Christ liveth in me: and that life which I now live in the flesh I live in faith, the faith which is in the Son of God, who loved me, and gave himself up for me.
Bibelen Kunnskap Treasury

crucified.

Galaterne 5:24
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.

Romerne 6:4-6
Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. …

Romerne 8:3,4
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, …

Kolossenserne 2:11-14
han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse, …

nevertheless.

Romerne 6:8,13
Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham, …

Romerne 8:2
for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

Efeserne 2:4,5
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Kolossenserne 2:13
Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser

Kolossenserne 3:3,4
I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; …

but.

Johannes 14:19,20
Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke lenger; men I ser mig; for jeg lever, og I skal leve. …

Johannes 17:21
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig.

2 Korintierne 4:10,11
alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. …

2 Korintierne 13:3,5
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder; …

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

1 Tessalonikerne 5:10
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

Apenbaring 3:20
Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

the life.

2 Korintierne 4:11
For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.

2 Korintierne 10:3
For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis;

1 Peters 4:1,2
Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, …

I now.

Galaterne 2:16
men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.

Galaterne 3:11
Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve;

Johannes 6:57
Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig.

Romerne 1:17
for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romerne 5:2
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

2 Korintierne 1:24
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

2 Korintierne 5:7,15
for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse; …

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

1 Tessalonikerne 5:10
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

1 Peters 1:8
han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

the Son.

Johannes 1:49
Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge!

Johannes 3:16,35
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 6:69
og vi tror og vet at du er Guds hellige.

Johannes 9:35-38
Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, sa han: Tror du på Guds Sønn? …

Apostlenes-gjerninge 8:37
Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.

Apostlenes-gjerninge 9:20
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

1 Johannes 1:7
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

1 Johannes 4:9,10,14
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. …

1 Johannes 5:10-13,20
Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn. …

who.

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Johannes 10:11
Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Johannes 15:13
Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Efeserne 5:2,25
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. …

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Lenker
Galaterne 2:20 InterlineærtGalaterne 2:20 flerspråkligGálatas 2:20 SpanskGalates 2:20 FranskGalater 2:20 TyskeGalaterne 2:20 ChineseGalatians 2:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 2
19For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud; 20jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig. 21Jeg akter ikke Guds nåde for intet; for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves.
Kryssreferanser
Salomos Høisang 7:10
0Jeg hører min elskede til, og til mig står hans attrå.

Matteus 4:3
Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!

Romerne 3:22
det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell;

Romerne 4:25
han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Romerne 5:6
For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Romerne 5:8
men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

Romerne 6:6
da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;

Romerne 8:10
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Romerne 14:7
For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;

1 Korintierne 6:17
Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham.

2 Korintierne 5:14
For Kristi kjærlighet tvinger oss,

2 Korintierne 11:10
Så sant Kristi sannhet er i mig: Denne ros skal ikke frarøves mig i Akaias bygder!

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Galaterne 5:24
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.

Efeserne 5:2
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.

Filippenserne 1:21
For mig er livet Kristus og døden en vinning;

Kolossenserne 3:4
når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

Hebreerne 8:3
For hver yppersteprest innsettes jo til å frembære både gaver og slaktoffer, hvorfor det er nødvendig at også denne har noget å frembære.

Galaterne 2:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden