1 Tessalonikerne 1:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Dansk (1917 / 1931)
og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

Svenska (1917)
och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

King James Bible
And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.

English Revised Version
and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivereth us from the wrath to come.
Bibelen Kunnskap Treasury

wait.

1 Tessalonikerne 4:16,17
for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; …

1 Mosebok 49:18
Efter din frelse bier jeg, Herre!

Jobs 19:25-27
Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. …

Esaias 25:8,9
Han skal opsluke døden for evig, og Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter, og sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden; for Herren har talt. …

Lukas 2:25
Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham,

Apostlenes-gjerninge 1:11
og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Apostlenes-gjerninge 3:21
som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 8:23-25
ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. …

1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

Filippenserne 3:20
For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

1 Tessalonikerne 1:7
så I er blitt et forbillede for alle de troende i Makedonia og Akaia.

1 Tessalonikerne 2:7
men vi var milde iblandt eder: likesom en mor varmer sine barn ved sitt bryst,

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

2 Peters 3:12,14
idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! …

Apenbaring 1:7
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

whom.

Apostlenes-gjerninge 2:24
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Apostlenes-gjerninge 3:15
men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

Apostlenes-gjerninge 4:10
da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine.

Apostlenes-gjerninge 5:30,31
Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; …

Apostlenes-gjerninge 10:40,41
Ham opvakte Gud på den tredje dag, og gav ham å åpenbare sig, …

Apostlenes-gjerninge 17:31
eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

Romerne 1:4
som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre,

Romerne 4:25
han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Romerne 8:34
hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss;

1 Korintierne 15:4-21
og at han blev begravet, …

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

1 Peters 1:3,21
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

Apenbaring 1:18
Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Jesus.

1 Tessalonikerne 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Romerne 5:9,10
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. …

Galaterne 3:13
Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre -

1 Peters 2:21
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

the wrath.

Matteus 3:7
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Lukas 3:7
Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Hebreerne 10:27
men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Lenker
1 Tessalonikerne 1:10 Interlineært1 Tessalonikerne 1:10 flerspråklig1 Tesalonicenses 1:10 Spansk1 Thessaloniciens 1:10 Fransk1 Thessalonicher 1:10 Tyske1 Tessalonikerne 1:10 Chinese1 Thessalonians 1:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 1
9for selv forteller de om oss hvad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes I vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud 10og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.
Kryssreferanser
Matteus 3:7
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Matteus 16:28
Sannelig sier jeg eder: Nogen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.

Apostlenes-gjerninge 2:24
men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Apostlenes-gjerninge 2:32
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

Romerne 5:9
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.

1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Tessalonikerne 2:16
idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!

1 Tessalonikerne 4:16
for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

1 Tessalonikerne 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

1 Tessalonikerne 1:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden