Matteus 3:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Dansk (1917 / 1931)
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Svenska (1917)
Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

King James Bible
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

English Revised Version
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
Bibelen Kunnskap Treasury

the Pharisees.

Matteus 5:20
For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

Matteus 12:24
Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.

Matteus 15:12
Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet du at fariseerne tok anstøt ved å høre dette ord?

Matteus 16:6,11,12
Da sa Jesus til dem: Se eder for og ta eder i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig! …

Matteus 22:15,23,34
Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunde fange ham i ord. …

Matteus 23:13
Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.

*etc:

Markus 7:3-5
fariseerne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles vedtekt, …

Markus 8:15
Og han bød dem: Se eder for, ta eder i vare for fariseernes surdeig og for Herodes' surdeig!

Markus 12:13,18
Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord. …

Lukas 7:30
men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for sig og lot sig ikke døpe av ham.

Lukas 11:39-44
Da sa Herren til ham: I fariseere renser nu beger og fat utvendig; men eders indre er fullt av rov og ondskap. …

Lukas 16:14
Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.

Lukas 18:11
Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder.

Johannes 1:24
Og de som var utsendt, var fariseere,

Johannes 7:45-49
Tjenerne kom da til yppersteprestene og fariseerne, og disse sa til dem: Hvorfor har I ikke ført ham hit? …

Johannes 9:40
Nogen av fariseerne, som var sammen med ham, hørte dette og sa til ham: Kanskje vi også er blinde?

Apostlenes-gjerninge 4:1,2
Men mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadduseerne over dem; …

Apostlenes-gjerninge 5:17
Da stod ypperstepresten op og alle de som holdt med ham, det var sadduseernes parti, og de blev fulle av nidkjærhet

Apostlenes-gjerninge 15:5
Men det reiste sig nogen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og sa: De må omskjæres og bydes å holde Mose lov.

Apostlenes-gjerninge 23:6-9
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten. …

Apostlenes-gjerninge 26:5
da de forut vet om mig, like fra først av, om de bare vil komme frem med sitt vidnesbyrd, at jeg levde efter det strengeste parti av vår gudsdyrkelse, som fariseer.

O generation.

Matteus 12:34
Orme-yngel! hvorledes kan I tale godt, I som er onde? for hvad hjertet flyter over av, det taler munnen.

Matteus 23:33
I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

1 Mosebok 3:15
Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Salmenes 58:3-6
De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv. …

Esaias 57:3,4
Men kom hit, I trollkvinnens barn, I horkarls og horkvinnes yngel! …

Esaias 59:5
Basilisk-egg klekker de ut, og spindelvev vever de; den som eter av deres egg, må dø, og trykkes et i stykker, bryter det frem en huggorm.

Lukas 3:7-9
Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? …

Johannes 8:44
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Johannes 3:10
På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

Apenbaring 12:9,10
Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham. …

who.

Jeremias 6:10
Hvem skal jeg tale og vidne for, så de hører? Se, deres øre er uomskåret, så de ikke kan gi akt; se, Herrens ord er blitt til spott blandt dem, de liker det ikke;

Jeremias 51:6
Fly ut av Babel, hver mann må redde sitt liv! Se til at I ikke omkommer ved Babels misgjerning! En hevnens tid er det for Herren; han gjengjelder Babel det som det har gjort.

Esekiel 3:18-21
Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø, og du ikke advarer ham og ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. …

Esekiel 33:3-7
og han ser sverdet komme over landet og støter i basunen og advarer folket, …

Apostlenes-gjerninge 20:31
Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt op, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer!

Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

Hebreerne 11:7
Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.

flee.

Romerne 5:9
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

2 Tessalonikerne 1:9,10
de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, …

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

Apenbaring 6:16,17
og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! …

Lenker
Matteus 3:7 InterlineærtMatteus 3:7 flerspråkligMateo 3:7 SpanskMatthieu 3:7 FranskMatthaeus 3:7 TyskeMatteus 3:7 ChineseMatthew 3:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 3
6og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 7Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 8Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 28:4
De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.

Matteus 12:34
Orme-yngel! hvorledes kan I tale godt, I som er onde? for hvad hjertet flyter over av, det taler munnen.

Matteus 16:1
Og fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og bad at han vilde la dem få se et tegn fra himmelen.

Matteus 16:6
Da sa Jesus til dem: Se eder for og ta eder i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig!

Matteus 16:11
Kan I da ikke skjønne at det ikke var om brød jeg talte til eder? Men ta eder i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig!

Matteus 16:12
Da forstod de at han ikke hadde talt om at de skulde ta sig i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og sadduseernes lære.

Matteus 22:23
Samme dag kom nogen sadduseere til ham, de som sier at det ikke er nogen opstandelse, og de spurte ham og sa:

Matteus 22:34
Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadduseerne, kom de sammen;

Matteus 23:13
Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.

Matteus 23:15
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!

Matteus 23:33
I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

Lukas 3:7
Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Apostlenes-gjerninge 4:1
Men mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadduseerne over dem;

Apostlenes-gjerninge 5:17
Da stod ypperstepresten op og alle de som holdt med ham, det var sadduseernes parti, og de blev fulle av nidkjærhet

Apostlenes-gjerninge 15:5
Men det reiste sig nogen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og sa: De må omskjæres og bydes å holde Mose lov.

Apostlenes-gjerninge 23:6
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten.

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Matteus 3:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden