Salomos Ordsprog 28:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.

Dansk (1917 / 1931)
Hvo Loven sviger, roser de gudløse, hvo Loven holder, er paa Krigsfod med dem.

Svenska (1917)
De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem.

King James Bible
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.

English Revised Version
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.
Bibelen Kunnskap Treasury

that

1 Samuels 23:19-21
Men nogen sifitter drog op til Saul i Gibea og sa: David holder sig skjult hos oss i fjellborgene i skogen, på Kakilahaugen sønnenfor ørkenen. …

Salmenes 10:3
For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

Salmenes 49:18
Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

Jeremias 5:30
Forferdelige og gruelige ting skjer i landet;

Matteus 3:15
Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje! for således sømmer det sig for oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje.

Apostlenes-gjerninge 12:22
og folket ropte til ham: Dette er Guds røst, og ikke et menneskes.

Apostlenes-gjerninge 24:2-4
Han blev da kalt frem, og Tertullus begynte på klagen imot ham og sa: …

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

1 Johannes 4:5
De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem;

but

1 Samuels 15:14-24
Men Samuel sa: Hvad er da dette for en bræken av småfe som lyder for mine ører, og hvad er det for brøl av storfe jeg hører? …

1 Samuels 22:14,15
Da svarte Akimelek kongen og sa: Hvem blandt alle dine tjenere er vel så betrodd som David, han som er kongens svigersønn og har fortrolig adgang til dig og er høit æret i ditt hus? …

1 Kongebok 18:18,21
Han svarte: Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba'alene. …

1 Kongebok 20:41,42
Da skyndte han sig og tok bindet fra øinene, og Israels konge kjente ham og så at han var en av profetene. …

1 Kongebok 21:19,20
Og du skal tale således til ham: Så sier Herren: Har du nu både myrdet og arvet? Og du skal si til ham: Så sier Herren: På det sted hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod. …

1 Kongebok 22:19-28
Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå omkring ham på hans høire og venstre side. …

2 Kongebok 3:13,14
Men Elisa sa til Israels konge: Hvad har jeg med dig å gjøre? Gå du til din fars profeter og til din mors profeter! Israels konge svarte ham: Tal ikke så! For Herren har kalt disse tre konger hit for å gi dem i Moabs hånd. …

Nehemias 5:7
Jeg overveide saken med mig selv, og så irettesatte jeg de fornemme og forstanderne og sa til dem: I krever rente av eders brødre! Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem.

Nehemias 13:8-11,17-20,23-26,28
Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet alt Tobias' innbo ut av kammeret …

Matteus 3:7
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Matteus 14:4
For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne.

Apostlenes-gjerninge 15:2
Da det nu opstod strid, og Paulus og Barnabas fikk et ikke lite ordskifte med dem, vedtok de at Paulus og Barnabas og nogen andre av dem skulde dra op til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem.

Apostlenes-gjerninge 19:9
Men da nogen forherdet sig og ikke vilde tro, og talte ille om Guds vei så mengden hørte på det, da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole.

Galaterne 2:3-6
Men ikke engang Titus, som var med mig, han som var en greker, blev tvunget til å la sig omskjære - …

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

1 Tessalonikerne 2:2
men enda vi forut hadde lidt og var blitt mishandlet i Filippi, som I vet, fikk vi dog frimodighet i vår Gud til å tale Guds evangelium til eder under megen strid.

Judas 1:3
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.

Lenker
Salomos Ordsprog 28:4 InterlineærtSalomos Ordsprog 28:4 flerspråkligProverbios 28:4 SpanskProverbes 28:4 FranskSprueche 28:4 TyskeSalomos Ordsprog 28:4 ChineseProverbs 28:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salomos Ordsprog 28
3En fattig mann som undertrykker småfolk, er et regn som skyller bort kornet, så der ikke blir brød. 4De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem. 5Onde mennesker skjønner ikke hvad rett er, men de som søker Herren, skjønner alt.…
Kryssreferanser
Matteus 3:7
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?

Matteus 14:4
For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne.

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

1 Kongebok 18:18
Han svarte: Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba'alene.

Nehemias 13:11
Da gikk jeg i rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt, og jeg kalte dem sammen og innsatte dem igjen, hver på sin plass.

Nehemias 13:15
Ved samme tid så jeg i Juda nogen som trådte vinpersene om sabbaten og førte hjem kornbånd og lesste dem på asenene, og likeledes vin, druer, fikener og alle slags varer og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dag de solgte disse levnetsmidler.

Salmenes 49:18
Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

Salomos Ordsprog 28:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden