Salmenes 10:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

Dansk (1917 / 1931)
thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

Svenska (1917)
Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

King James Bible
For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.

English Revised Version
For the wicked boasteth of his heart's desire, and the covetous renounceth, yea, contemneth the LORD.
Bibelen Kunnskap Treasury

boasteth

Salmenes 35:21
Og de lukker sin munn vidt op imot mig, de sier: Ha, ha! Der ser vårt øie!

Salmenes 49:6
de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

Salmenes 52:1
Til sangmesteren; en læresalme av David, (2) da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus. (3) Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.

Salmenes 73:8,9
De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de. …

Salmenes 94:4
De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.

2 Mosebok 15:9
Fienden sa: Jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem, jeg vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem; jeg vil dra mitt sverd, min hånd skal utrydde dem.

Esaias 10:7-11
Men så mener ikke han, og i sitt hjerte tenker han ikke så; men til å ødelegge står hans hu og til å utrydde folk i mengde. …

Esaias 37:23
Hvem har du hånet og spottet, og mot hvem har du løftet din røst? Du har løftet dine øine til det høie, mot Israels Hellige.

Jakobs 4:13,16
Og nu, I som sier: Idag eller imorgen vil vi dra til den by og bli der et år og kjøpslå og ha vinning, …

hearts.

Salmenes 49:11-13,18
Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn. …

5 Mosebok 29:19
nogen som når han hører dette eds-sambånds ord, priser sig lykkelig og tenker at det skal gå ham vel om han enn følger sitt eget hårde hjerte. For da kommer det vannrike land til å gå til grunne sammen med det tørstige*.

1 Samuels 23:21
Saul svarte: Velsignet være I av Herren, fordi I har medynk med mig!

Jobs 31:24
Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit?

Salomos Ordsprog 23:4
Gjør dig ikke møie for å bli rik, la sådan klokskap fare!

Hoseas 12:7,8
I Kana'ans* hånd er det falsk vekt; å gjøre urett er hans lyst.…

Sakarias 11:5-8
De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det, og de som selger dem, sier: Lovet være Herren! nu blir jeg rik; og deres hyrder sparer dem ikke. …

Lukas 12:19
og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for mange år; slå dig til ro, et, drikk, vær glad!

Romerne 1:29,32
fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; …

2 Timoteus 3:2-4
For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, …

1 Johannes 2:15
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham;

whom

Esaias 57:17
For Israels syndige begjærlighets skyld blev jeg vred og slo ham, jeg skjulte mitt åsyn og var vred, og han gikk bortvendt på sitt hjertes vei.

Jeremias 22:17
Men dine øine og ditt hjerte er ikke rettet på annet enn på vinning og på å utøse den uskyldiges blod og på å bruke vold og undertrykkelse.

Mika 6:10-12
Er det ennu i den ugudeliges hus skatter som han har vunnet med ugudelighet, og en for knapp efa, en forbannet? …

Habakuk 2:9
Ve den som jager efter skammelig vinning for sitt hus, for å bygge sitt rede i høiden, for å redde sig fra ulykkens hånd!

Matteus 26:15,16
og sa: Hvad vil I gi mig, så skal jeg gi ham i eders vold? De gav ham da tretti sølvpenninger. …

Lukas 12:15
Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik.

Lukas 16:14,15
Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham. …

1 Korintierne 6:10
eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Efeserne 5:5
For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

Kolossenserne 3:5
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

1 Timoteus 6:9,10
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. …

abhorreth

Salmenes 5:6
Du lar dem som taler løgn, gå til grunne; den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren.

3 Mosebok 26:30
Og jeg vil ødelegge eders offerhauger og utrydde eders solstøtter og kaste eders døde kropper ovenpå de døde kropper av eders vederstyggelige avguder, og min sjel skal vemmes ved eder.

5 Mosebok 32:19
Og Herren så det og forkastet dem, han harmedes over sine sønner og sine døtre.

Lenker
Salmenes 10:3 InterlineærtSalmenes 10:3 flerspråkligSalmos 10:3 SpanskPsaume 10:3 FranskPsalm 10:3 TyskeSalmenes 10:3 ChinesePsalm 10:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmenes 10
2Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt. 3For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham. 4Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker. …
Kryssreferanser
Salmenes 10:13
Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du hjemsøker ikke?

Salmenes 49:6
de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

Salmenes 49:18
Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

Salmenes 94:3
Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig?

Salmenes 94:4
De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.

Salmenes 112:10
Den ugudelige skal se det og harmes, han skal skjære tenner og optæres; de ugudeliges attrå blir til intet.

Salmenes 140:8
Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela.

Salmenes 10:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden