Efeserne 5:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Dansk (1917 / 1931)
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

Svenska (1917)
Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

King James Bible
And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.

English Revised Version
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather even reprove them;
Bibelen Kunnskap Treasury

no.

Efeserne 5:7
ha derfor ikke noget med dem å gjøre!

1 Mosebok 49:5-7
Simeon og Levi er brødre, voldsvåben er deres sverd. …

Salmenes 1:1,2
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, …

Salmenes 26:4,5
Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk. …

Salmenes 94:20,21
Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? …

Salomos Ordsprog 4:14,15
På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.…

Salomos Ordsprog 9:6
Opgi eders uforstand, så skal I leve, og gå bent frem på forstandens vei!

Jeremias 15:17
Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte mig med harme.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

1 Korintierne 5:9-11
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - …

1 Korintierne 10:20,21
Nei, men at det de ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke at I skal komme i samfund med de onde ånder. …

2 Korintierne 6:14-18
Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? …

2 Tessalonikerne 3:6,14
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss. …

1 Timoteus 6:5
stadig krangel iblandt mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, idet de akter gudsfrykten for en vei til vinning.

2 Timoteus 3:5
som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

2 Johannes 1:10,11
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! …

Apenbaring 18:4
Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

unfruitful.

Salomos Ordsprog 1:31
 

Esaias 3:10,11
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. …

Romerne 6:21
Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden.

Galaterne 6:8
For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

works.

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Jobs 24:13-17
Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier. …

Johannes 3:19-21
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. …

Romerne 1:22-32
Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, …

Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

1 Tessalonikerne 5:7
De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten;

but.

1 Mosebok 20:16
Og til Sara sa han: Se, her gir jeg din bror tusen sekel sølv; det skal være en sonegave for dig i alles øine som er sammen med dig, og for alle har du nu fått opreisning.

3 Mosebok 19:17
Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld.

Salmenes 141:5
La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap.

Salomos Ordsprog 9:7,8
Den som refser en spotter, henter sig selv vanære, og den som viser en ugudelig til rette, får skam av det.…

Salomos Ordsprog 13:18
Armod og skam får den som ikke vil vite av tukt; men den som akter på refselse, blir æret.

Salomos Ordsprog 15:12
En spotter liker ikke å bli irettesatt; til de vise går han ikke.

Salomos Ordsprog 19:25
Slå spotteren, så vil den uforstandige bli klok; vis den forstandige til rette, så vil han komme til innsikt og kunnskap.

Salomos Ordsprog 25:12
Som en ring av gull, som et smykke av fint gull er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.

Salomos Ordsprog 29:1
En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.

Esaias 29:21
de som gjør et menneske til synder for et ords skyld og legger snarer for den som hevder retten på tinget, og som ved løgn bøier retten for den rettferdige.

Matteus 18:15
Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror;

Lukas 3:19
Men fjerdingsfyrsten Herodes, som blev refset av ham for sin brorkone Herodias' skyld, og for alt det onde Herodes hadde gjort,

1 Timoteus 5:20
Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt.

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Titus 2:15
Tal dette og forman og irettesett med all myndighet! La ingen ringeakte dig!

Lenker
Efeserne 5:11 InterlineærtEfeserne 5:11 flerspråkligEfesios 5:11 SpanskÉphésiens 5:11 FranskEpheser 5:11 TyskeEfeserne 5:11 ChineseEphesians 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 5
10idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 11og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si; …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 1:10
Min sønn! Når syndere lokker dig, da samtykk ikke!

Salomos Ordsprog 28:4
De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.

Johannes 3:20
For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

1 Korintierne 5:9
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler -

2 Korintierne 6:14
Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

Efeserne 5:12
For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si;

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

1 Timoteus 5:20
Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt.

1 Timoteus 5:22
Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

2 Johannes 1:11
for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Efeserne 5:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden