Efeserne 5
Norsk (1930)
1Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, 2og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.

3Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, 4heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse. 5For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

6La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn; 7ha derfor ikke noget med dem å gjøre!

8For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - 9for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - 10idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 11og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si; 13men når det refses, blir det alt åpenbaret av lyset; for alt som blir åpenbaret, er lys.

14Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.

15Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, 16så I kjøper den beleilige tid; for dagene er onde. 17Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er! 18Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden, 19så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter, 20og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, 21og underordner eder under hverandre i Kristi frykt.

22I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! 23for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. 24Men likesom menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting.

25I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, 26for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet, 27forat han selv kunde fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noget sådant, men at den kunde være hellig og ulastelig. 28Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv; 29ingen har jo nogensinne hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, likesom Kristus gjør med menigheten; 30for vi er hans legemes lemmer. 31Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 32Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. 33Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Ephesians 4
Top of Page
Top of Page