Romerne 6:21
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død.

Svenska (1917)
men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.

King James Bible
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

English Revised Version
What fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
Bibelen Kunnskap Treasury

What.

Romerne 7:5
For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden;

Salomos Ordsprog 1:31
 

Salomos Ordsprog 5:10-13
forat ikke fremmede skal mettes av din eiendom, og frukten av din møie komme i en annen manns hus,…

Salomos Ordsprog 9:17,18
Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom, smaker herlig.…

Esaias 3:10
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger.

Jeremias 17:10
Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer og gir enhver efter hans ferd, efter frukten av hans gjerninger.

Jeremias 44:20-24
Da sa Jeremias til alt folket, til mennene og til kvinnene og til alt folket som hadde svart ham: …

Galaterne 6:7,8
Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. …

whereof.

Esras 9:6
og sa: Min Gud! Jeg skammer mig og blues for å løfte mitt ansikt op mot dig, min Gud! For våre misgjerninger er vokset oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen.

Jobs 40:4
Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.

Jobs 42:6
Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.

Jeremias 3:3
Da blev regnbygene holdt tilbake, og vårregnet falt ikke; men du hadde en horkvinnes panne, du vilde ikke skamme dig.

Jeremias 8:12
De skal bli til skamme, for vederstyggelige ting har de gjort. De hverken skammer sig eller kjenner til blygsel; derfor skal de falle blandt dem som faller; på den tid de blir hjemsøkt, skal de snuble, sier Herren.

Jeremias 31:19
For efterat jeg har vendt mig bort fra dig, angrer jeg, og efterat jeg har fått forstand, slår jeg mig på lenden; jeg blues, ja, jeg skammer mig, for jeg bærer min ungdoms skam.

Esekiel 16:61-63
Og du skal komme din ferd i hu og skamme dig, når du tar imot dine søstre, både dem som er større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir dig dem til døtre, enda de ikke hører med til din pakt. …

Esekiel 36:31,32
Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. …

Esekiel 43:11
Og når de skammer sig over alt det de har gjort, da skal du kunngjøre dem husets skikkelse og dets innredning, dets utganger og innganger, hele dets skikkelse og alle forskriftene om det - hele dets skikkelse og alle lovene om det, og skriv det op for deres øine, sa de må akte på hele dets skikkelse og alle forskriftene om det og gjøre efter dem.

Daniel 9:7,8
Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag - oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot dig. …

Daniel 12:2
Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

Lukas 15:17-21
Men da kom han til sig selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har fullt op av brød, men jeg setter livet til her av sult! …

2 Korintierne 7:11
For se, just dette at I blev bedrøvet efter Guds sinn, hvilken iver det virket hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! I alt viste I eder å være rene i den sak.

1 Johannes 2:28
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

for the.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

5 Mosebok 17:6
Efter to eller tre vidners utsagn skal den late livet som skal dø; han skal ikke late livet bare efter ett vidnes utsagn.

5 Mosebok 21:22
Når en mann har en synd på sig som fortjener døden, og han blir avlivet og derefter hengt på et tre,

2 Samuel 12:5-7
Da optendtes Davids vrede høilig mot den mann, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mann som har gjort dette, er dødsens, …

1 Kongebok 2:26
Og til presten Abjatar sa kongen: Gå til Anatot, til din gård, for du har fortjent døden; men idag vil jeg ikke la dig dø, fordi du har båret Herrens, Israels Guds ark foran min far David, og fordi du har lidt med i alt hvad min far måtte lide.

Salmenes 73:17
- inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt.

Salomos Ordsprog 14:12
Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.

Salomos Ordsprog 16:25
Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.

Filippenserne 3:19
hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

Hebreerne 6:8
men bærer den torner og tistler, da er den uduelig og forbannelse nær, og enden med den er å brennes.

Hebreerne 10:29
hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

Jakobs 1:15
derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Jakobs 5:20
han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder.

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Apenbaring 16:6
for blod av hellige og av profeter har de utøst, og blod gav du dem å drikke; de er det verd.

Apenbaring 20:14
Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.

Lenker
Romerne 6:21 InterlineærtRomerne 6:21 flerspråkligRomanos 6:21 SpanskRomains 6:21 FranskRoemer 6:21 TyskeRomerne 6:21 ChineseRomans 6:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 6
20For dengang da I var syndens tjenere, var I fri fra rettferdigheten. 21Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden. 22Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. …
Kryssreferanser
Jobs 33:27
Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke;

Salomos Ordsprog 14:12
Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.

Jeremias 12:13
De sår hvete, men høster torner; de tretter sig ut, men har intet gagn av det. Så ha da skam av eders grøde for Herrens brennende vredes skyld!

Esekiel 16:63
forat du skal komme din ferd i hu og blues og ikke mere oplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater dig alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Romerne 5:12
Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle -

Romerne 6:16
vet I ikke at når I byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er I også tjenere under den som I så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romerne 7:5
For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden;

Romerne 8:6
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,

Romerne 8:13
for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Galaterne 6:8
For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Filippenserne 3:19
hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

Romerne 6:20
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden