Filippenserne 3:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

Dansk (1917 / 1931)
hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skændsel, de, som tragte efter de jordiske Ting.

Svenska (1917)
och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till.

King James Bible
Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

English Revised Version
whose end is perdition, whose god is the belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.
Bibelen Kunnskap Treasury

end.

Matteus 25:41
Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!

Lukas 12:45,46
Men dersom denne tjener sier i sitt hjerte: Min herre dryger med å komme, og så gir sig til å slå drengene og pikene og å ete og drikke og fylle sig, …

2 Korintierne 11:15
derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

2 Tessalonikerne 2:8,12
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. …

Hebreerne 6:6-8
da de på ny korsfester Guds Sønn for sig og gjør ham til spott. …

2 Peters 2:1,3
Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. …

2 Peters 2:17
Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

Judas 1:4,13
For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. …

Apenbaring 19:20
Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Apenbaring 20:9,10
Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. …

Apenbaring 21:8
Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død.

Apenbaring 22:15
Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.

whose God.

Filippenserne 2:21
for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til;

1 Samuels 2:11-16,29
Så drog Elkana hjem igjen til Rama, men gutten tjente Herren under Elis, prestens, tilsyn. …

Esaias 56:10-12
Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; …

Esekiel 13:19
Og I vanhelliger mig hos mitt folk for nogen håndfull bygg og for nogen stykker brød, for å drepe sjeler som ikke skal dø, og for å holde sjeler i live som ikke skulde leve, idet I lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn.

Esekiel 34:3
Fettet eter I, og med ullen klær I eder, det fete slakter I; hjorden røkter I ikke.

Mika 3:5,11
Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noget å tygge med sine tenner: Fred! Men mot den som intet gir dem i deres munn, roper de ut en hellig krig. …

Malakias 1:12
Men I vanhelliger det ved å si: Herrens bord er urent, og maten som gis til det, er lite verd.

Lukas 12:19
og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for mange år; slå dig til ro, et, drikk, vær glad!

Lukas 16:19
Der var en rik mann, og han klædde sig i purpur og kostelig linklæde og levde hver dag i herlighet og glede.

Romerne 16:18
for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.

1 Timoteus 6:5
stadig krangel iblandt mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, idet de akter gudsfrykten for en vei til vinning.

2 Timoteus 3:4
svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,

Titus 1:11,12
Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld. …

2 Peters 2:13
og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder;

Judas 1:12
Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot;

whose glory.

Salmenes 52:1
Til sangmesteren; en læresalme av David, (2) da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus. (3) Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.

Hoseas 4:7
Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam.

Habakuk 2:15,16
Ve den som gir sin næste å drikke av sin brennende vredes skål, ja drikker dem drukne, for å se på deres blusel! …

Lukas 18:4
Og lenge vilde han ikke; men til sist sa han ved sig selv: Om jeg enn ikke frykter Gud og ikke undser mig for noget menneske,

1 Korintierne 5:2,6
Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. …

2 Korintierne 11:12
men det jeg gjør, vil jeg og herefter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet, forat de skal finnes like med oss i det som de roser sig av.

Galaterne 6:13
For ikke engang de som lar sig omskjære, holder selv loven; men de vil at I skal la eder omskjære, forat de kan rose sig av eders kjød.

Jakobs 4:16
Men nu roser I eder i eders overmot. All sådan ros er ond.

2 Peters 2:18,19
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, …

Judas 1:13,16
ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid. …

Apenbaring 18:7
Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se,

who.

Salmenes 4:6,7
Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre! …

Salmenes 17:14
fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn.

Matteus 16:23
Men han vendte sig og sa til Peter: Vik bak mig, Satan! du er mig til anstøt; for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Romerne 8:5-7
For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. …

1 Korintierne 3:3
I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?

2 Peters 2:3
og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

Lenker
Filippenserne 3:19 InterlineærtFilippenserne 3:19 flerspråkligFilipenses 3:19 SpanskPhilippiens 3:19 FranskPhilipper 3:19 TyskeFilippenserne 3:19 ChinesePhilippians 3:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 3
18For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nu endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, 19hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting. 20For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, …
Kryssreferanser
Jeremias 44:17
men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn; vi vil brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, likesom vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da blev vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss.

Romerne 6:21
Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden.

Romerne 8:5
For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

Romerne 16:18
for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.

Kolossenserne 3:2
La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!

2 Tessalonikerne 1:9
de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,

2 Timoteus 3:4
svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,

Titus 1:12
En av dem, deres egen profet, har sagt: Kreterne er alltid løgnere, onde dyr, late buker.

Judas 1:10
Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig.

Judas 1:13
ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid.

Filippenserne 3:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden