Judas 1:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot;

Dansk (1917 / 1931)
Disse ere Skærene ved eders Kærlighedsmaaltider, fordi de uden Undseelse fraadse med og pleje sig selv; de ere vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;

Svenska (1917)
Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

King James Bible
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

English Revised Version
These are they who are hidden rocks in your love-feasts when they feast with you, shepherds that without fear feed themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
Bibelen Kunnskap Treasury

are spots.

2 Peters 2:13,14
og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; …

feasts.

1 Korintierne 11:21,22
for idet I eter, tar hver på forhånd sin egen mat, og den ene er hungrig, og den annen er drukken. …

feeding.

Salmenes 78:29-31
Og de åt og blev såre mette, og det de lystet efter, gav han dem. …

Esaias 56:10-12
Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; …

Esekiel 34:8,18
Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens ville dyr, fordi den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte efter min hjord, men hyrdene røktet sig selv og ikke røktet min hjord - …

Lukas 12:19,20,45
og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for mange år; slå dig til ro, et, drikk, vær glad! …

Lukas 16:19
Der var en rik mann, og han klædde sig i purpur og kostelig linklæde og levde hver dag i herlighet og glede.

Lukas 21:34
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare!

Filippenserne 3:19
hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

1 Tessalonikerne 5:6,7
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! …

Jakobs 5:5
I har levd i vellevnet på jorden og efter eders lyster; I har gjødd eders hjerter på slaktedagen!

clouds.

Salomos Ordsprog 25:14
Som skyer og vind uten regn er den mann som skryter av at han vil gi, men ikke holder ord.

Hoseas 6:4
Hvad skal jeg gjøre med dig, Efra'im? Hvad skal jeg gjøre med dig, Juda? For eders kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.

2 Peters 2:17
Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

carried.

Efeserne 4:14
forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster,

trees.

Salmenes 1:3
Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Salmenes 37:2
For som gresset blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort.

Matteus 13:6
men da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det.

Matteus 21:19,20
og da han så et fikentre ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noget på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i evighet skal det mere vokse frukt på dig. Og straks visnet fikentreet. …

Markus 4:6
og da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det.

Markus 11:21
Og Peter kom det i hu og sa til ham: Rabbi! se, fikentreet som du forbannet, er visnet.

Lukas 8:6
Og noget falt på stengrunn; og da det var vokset op, visnet det, fordi det ikke hadde væte.

Johannes 15:4-6
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. …

twice.

1 Timoteus 5:6
men den som lever efter sine lyster, er levende død.

Hebreerne 6:4-8
For det er umulig at de som engang er blitt oplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den Hellige Ånd …

See on

2 Peters 2:18-20
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, …

plucked.

2 Krønikebok 7:20
så vil jeg rykke dem op av mitt land, som jeg har gitt dem, og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg forkaste fra mitt åsyn og gjøre det til et ordsprog og til en spott blandt alle folk.

Esekiel 17:9
Si: Så sier Herren, Israels Gud: Skal det trives? Skal ikke dets røtter rykkes op og dets frukt rives av, så det tørker bort? Alle dets spirende blad skal tørke bort, og ikke med stor styrke og meget folk vil nogen kunne få det til å skyte op av sine røtter.

Matteus 15:13
Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal rykkes op med rot.

Markus 11:20
Og da de gikk forbi tidlig om morgenen, så de at fikentreet var visnet fra roten av.

Lenker
Judas 1:12 InterlineærtJudas 1:12 flerspråkligJudas 1:12 SpanskJude 1:12 FranskJudas 1:12 TyskeJudas 1:12 ChineseJude 1:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Judas 1
11Ve dem! for de har gått Kains vei og for vinnings skyld kastet sig inn i Bileams forvillelse og er gått under ved Korahs gjenstridighet. 12Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot; 13ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid. …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 25:14
Som skyer og vind uten regn er den mann som skryter av at han vil gi, men ikke holder ord.

Esekiel 34:2
Menneskesønn! Spå mot Israels hyrder, spå og si til dem, til hyrdene: Sa sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter sig selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?

Esekiel 34:8
Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens ville dyr, fordi den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte efter min hjord, men hyrdene røktet sig selv og ikke røktet min hjord -

Matteus 15:13
Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal rykkes op med rot.

1 Korintierne 11:20
Når I altså kommer sammen, da blir det ikke Herrens nattverd I eter;

1 Korintierne 11:21
for idet I eter, tar hver på forhånd sin egen mat, og den ene er hungrig, og den annen er drukken.

Efeserne 4:14
forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster,

Hebreerne 13:9
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

2 Peters 2:13
og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder;

2 Peters 2:17
Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

Judas 1:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden