Filippenserne 3:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

Dansk (1917 / 1931)
Thi vort Borgerskab er i Himlene, hvorfra vi ogsaa forvente som Frelser den Herre Jesus Kristus,

Svenska (1917)
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,

King James Bible
For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

English Revised Version
For our citizenship is in heaven; from whence also we wait for a Saviour, the Lord Jesus Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

our.

Filippenserne 1:18-21
Hvad da? Kristus forkynnes dog på enhver måte, enten det skjer for syns skyld eller i sannhet, og det gleder jeg mig over; ja, jeg vil og fremdeles glede mig; …

Salmenes 16:11
Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

Salmenes 17:15
Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Salmenes 73:24-26
Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. …

Salomos Ordsprog 15:24
Den forstandige går livets vei opover for å undgå dødsriket der nede.

Matteus 6:19-21
Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; …

Matteus 19:21
Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig!

Lukas 12:21,32-34
Således er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud. …

Lukas 14:14
så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

2 Korintierne 4:18
såsom vi ikke har det synlige for øie, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig

2 Korintierne 5:1,8
For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. …

Efeserne 2:6,19
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, …

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

Kolossenserne 3:1-3
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! …

Hebreerne 10:34,35
For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom. …

1 Peters 1:3,4
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

conversation.

Esaias 26:1,2
På den dag skal denne sang synges i Juda land: En sterk by har vi, frelse setter han til mur og vern. …

Galaterne 4:26
Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

Efeserne 2:19
Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Hebreerne 12:22
Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

Apenbaring 21:10-27
Og han førte mig i ånden bort på et stort og høit fjell og viste mig den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud; …

from.

Apostlenes-gjerninge 1:11
og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

1 Tessalonikerne 4:16
for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

2 Tessalonikerne 1:7,8
men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, …

Apenbaring 1:7
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

we look.

Filippenserne 1:10
forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

2 Peters 3:12-14
idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! …

Lenker
Filippenserne 3:20 InterlineærtFilippenserne 3:20 flerspråkligFilipenses 3:20 SpanskPhilippiens 3:20 FranskPhilipper 3:20 TyskeFilippenserne 3:20 ChinesePhilippians 3:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 3
19hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting. 20For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, 21han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.
Kryssreferanser
1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Korintierne 15:48
Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være,

Efeserne 2:19
Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Kolossenserne 3:1
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

Kolossenserne 3:2
La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!

Hebreerne 12:22
Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

Filippenserne 3:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden