Filippenserne 1:27
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Dansk (1917 / 1931)
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Svenska (1917)
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

King James Bible
Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

English Revised Version
Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ: that, whether I come and see you or be absent, I may hear of your state, that ye stand fast in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel;
Bibelen Kunnskap Treasury

let.

Filippenserne 3:18-21
For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nu endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, …

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

1 Tessalonikerne 2:11,12
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte …

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

Titus 2:10
ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.

2 Peters 1:4-9
og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, …

2 Peters 3:11,14
Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, …

the gospel.

Romerne 1:9,16
For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu, …

Romerne 15:16,29
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd. …

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

2 Korintierne 9:13
idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle,

Galaterne 1:7
skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.

whether.

Filippenserne 2:12,24
Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven; …

I may.

Efeserne 1:15
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,

Kolossenserne 1:4
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,

1 Tessalonikerne 3:6
Men nu, da Timoteus er kommet til oss fra eder og har båret oss godt budskap om eders tro og kjærlighet, og om at I alltid har oss i vennlig minne og lenges efter å se oss, likesom vi lenges efter eder,

Filemon 1:5
da jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,

3 Johannes 1:3,4
For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet. …

that ye.

Filippenserne 2:1,2
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, …

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

Salmenes 122:3
Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet,

Salmenes 133:1
En sang ved festreisene; av David. Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!

Matteus 12:25
Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i strid med sig selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med sig selv, kan bli stående.

1 Korintierne 1:10
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

1 Korintierne 16:13,14
Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke! …

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

in one.

Jeremias 32:39
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem.

Johannes 17:20,21
Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, …

Apostlenes-gjerninge 2:46
og idet de samdrektig hver dag stadig søkte templet og brøt brødet hjemme, nøt de sin mat med fryd og hjertets enfold,

Apostlenes-gjerninge 4:32
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles.

Romerne 12:4,5
For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, …

1 Korintierne 12:12
For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus;

*etc:

Efeserne 4:3-6
idet I legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. …

Jakobs 3:18
Men rettferdighets frukt såes i fred for dem som holder fred.

Judas 1:3
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.

the faith.

Salomos Ordsprog 22:23
For Herren skal føre deres sak, og han skal ta deres liv som tar noget fra dem.

Apostlenes-gjerninge 24:24
Da nogen dager var gått, kom Feliks med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud efter Paulus og hørte ham om troen på Kristus.

Romerne 1:5
ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,

Romerne 10:8
Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner,

Efeserne 1:13
i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,

1 Timoteus 1:11,19
efter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er mig betrodd. …

2 Timoteus 4:7
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Lenker
Filippenserne 1:27 InterlineærtFilippenserne 1:27 flerspråkligFilipenses 1:27 SpanskPhilippiens 1:27 FranskPhilipper 1:27 TyskeFilippenserne 1:27 ChinesePhilippians 1:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 1
27Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet 28og ikke i nogen ting lar eder skremme av motstanderne; det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 4:32
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles.

1 Korintierne 1:10
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

1 Korintierne 16:13
Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Filippenserne 1:5
på grunn av eders samfund med mig i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu.

Filippenserne 3:20
For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

Judas 1:3
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.

Filippenserne 1:26
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden