Efeserne 1:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,

Dansk (1917 / 1931)
i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

Svenska (1917)
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

King James Bible
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

English Revised Version
in whom ye also, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation,--in whom, having also believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise,
Bibelen Kunnskap Treasury

ye also.

Efeserne 2:11,12
Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, …

Kolossenserne 1:21-23
Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger, …

1 Peters 2:10
I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

after that ye heard.

Efeserne 4:21
om I ellers har hørt om ham og er blitt oplært i ham, således som sannhet er i Jesus,

Johannes 1:17
for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

Romerne 10:14-17
Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner? …

Kolossenserne 1:4-6,23
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige, …

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

the word.

Salmenes 119:43
Ta ikke sannhets ord så rent bort fra min munn! For jeg bier på dine dommer.

2 Korintierne 6:7
ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;

2 Timoteus 2:15
Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

the gospel.

Markus 16:15,16
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! …

Apostlenes-gjerninge 13:26
Brødre, sønner av Abrahams ætt og de iblandt eder som frykter Gud! til eder blev ordet om denne frelse utsendt.

Romerne 1:16
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

2 Timoteus 3:15
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Hebreerne 2:3
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

ye were.

Efeserne 4:30
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

Johannes 6:27
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

Romerne 4:11
og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, forat han skulde være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunde tilregnes også dem,

2 Korintierne 1:22
han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.

2 Timoteus 2:19
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

Apenbaring 7:2
Og jeg så en annen engel, som steg op fra solens opgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høi røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa:

holy.

Joel 2:28
Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

Lukas 11:13
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Lukas 24:49
Og jeg sender over eder det som min Fader har lovt; men I skal bli i byen inntil I blir iklædd kraft fra det høie.

Johannes 14:16,17,26
og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, …

Johannes 15:26
Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Johannes 16:7-15
Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. …

Apostlenes-gjerninge 1:4
Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig;

Apostlenes-gjerninge 2:16-22,33
men dette er det som er sagt ved profeten Joel: …

Galaterne 3:14
forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

Lenker
Efeserne 1:13 InterlineærtEfeserne 1:13 flerspråkligEfesios 1:13 SpanskÉphésiens 1:13 FranskEpheser 1:13 TyskeEfeserne 1:13 ChineseEphesians 1:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
12forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus; 13i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt, 14han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.
Kryssreferanser
Johannes 3:33
den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.

Apostlenes-gjerninge 2:33
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Galaterne 3:14
forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

Efeserne 4:21
om I ellers har hørt om ham og er blitt oplært i ham, således som sannhet er i Jesus,

Efeserne 4:30
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

2 Timoteus 2:15
Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Jakobs 1:21
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler!

Efeserne 1:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden