2 Timoteus 2:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

Dansk (1917 / 1931)
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

Svenska (1917)
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

King James Bible
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

English Revised Version
Howbeit the firm foundation of God standeth, having this seal, The Lord knoweth them that are his: and, Let every one that nameth the name of the Lord depart from unrighteousness.
Bibelen Kunnskap Treasury

the foundation.

Salomos Ordsprog 10:25
Når en storm farer forbi, så er den ugudelige ikke mere; men den rettferdige har en evig grunnvoll.

Esaias 14:32
Hvad skal vi da svare hedningefolkets sendebud? - At Herren har grunnfestet Sion, og at der finner de ly de elendige i hans folk.

Esaias 28:16
derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke*.

Matteus 7:25
og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell.

Lukas 6:48
Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget.

1 Korintierne 3:10,11
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! …

Efeserne 2:20
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

1 Timoteus 6:19
så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

Hebreerne 11:10
for han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.

Apenbaring 21:14
Og stadens mur hadde tolv grunnstener, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.

standeth.

Matteus 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Markus 13:22
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.

Romerne 8:31-35
Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? …

Romerne 9:11
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller -

Hebreerne 6:18,19
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, …

1 Johannes 2:19
De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

sure.

Salmenes 112:6
For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne.

Salmenes 125:1,2
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. …

having.

Haggai 2:23
På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta dig, Serubabel, Sealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre med dig som med en signetring; for dig har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sakarias 3:9
for se, den sten jeg har lagt foran Josva - på denne ene sten er syv øine* rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på én dag.

Sakarias 4:7-9
Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen* frem under høie rop: Nåde, nåde være med den!…

Efeserne 4:30
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

The Lord.

4 Mosebok 16:5
Og han talte til Korah og hele hans flokk og sa: Imorgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar ham komme nær til sig; og den som han utvelger, ham vil han la komme nær til sig.

Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Salmenes 37:18,28
Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid. …

Nahum 1:7
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Matteus 7:23
Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Lukas 13:27
Og han skal si: Jeg sier eder: Jeg vet ikke hvor I er fra; vik bort fra mig alle I som gjorde urett!

Johannes 10:14
Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,

Johannes 10:27-30
Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, …

Johannes 13:18
Ikke om eder alle taler jeg; jeg vet hvem jeg har utvalgt; men Skriften skulde opfylles: Den som eter sitt brød med mig, har løftet sin hæl mot mig.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Romerne 11:2
Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet I ikke hvad Skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han treder frem for Gud mot Israel:

1 Korintierne 8:3
men om nogen elsker Gud, han er kjent av ham.

Galaterne 4:9
men nu, da I kjenner Gud, ja det som mere er, er kjent av Gud, hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? vil I da på ny igjen træle under den?

Apenbaring 17:8
Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Let.

4 Mosebok 6:27
Således skal de legge mitt navn på Israels barn, og jeg vil velsigne dem.

Salmenes 97:10
I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

Esaias 63:19
Vi er blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over.

Esaias 65:15
Og I skal efterlate eders navn til en ed* for mine utvalgte, og Herren, Israels Gud, skal drepe dig; men sine tjenere skal han kalle med et annet navn,

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Apostlenes-gjerninge 9:14
og her har han makt fra yppersteprestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn.

Apostlenes-gjerninge 11:26
Og et helt år var de sammen der i menigheten og lærte en stor skare, og i Antiokia fikk disiplene først navnet kristne.

Apostlenes-gjerninge 15:17
forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette

Romerne 15:9,20
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn. …

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

Efeserne 3:15
som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden,

Apenbaring 2:13
Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vidne, han som blev slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor.

Apenbaring 3:8
Jeg vet om dine gjerninger; se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Apenbaring 22:4
og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner.

depart.

Jobs 28:28
Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Salmenes 34:14
Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

Salmenes 37:27
Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid.

Salomos Ordsprog 3:7
Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!

Romerne 12:9
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Efeserne 4:17-22
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, …

Efeserne 5:1-11
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, …

Lenker
2 Timoteus 2:19 Interlineært2 Timoteus 2:19 flerspråklig2 Timoteo 2:19 Spansk2 Timothée 2:19 Fransk2 Timotheus 2:19 Tyske2 Timoteus 2:19 Chinese2 Timothy 2:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 2
18som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme. 19Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet! 20Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære. …
Kryssreferanser
Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Esaias 28:16
derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke*.

Esekiel 9:4
Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

Nahum 1:7
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Lukas 13:27
Og han skal si: Jeg sier eder: Jeg vet ikke hvor I er fra; vik bort fra mig alle I som gjorde urett!

Johannes 3:33
den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.

Johannes 10:14
Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

1 Korintierne 8:3
men om nogen elsker Gud, han er kjent av ham.

1 Timoteus 3:15
men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

2 Timoteus 2:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden