Matteus 28:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Dansk (1917 / 1931)
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Svenska (1917)
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

King James Bible
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

English Revised Version
Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost:
Bibelen Kunnskap Treasury

ye therefore.

Salmenes 22:27,28
Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn. …

Salmenes 98:2,3
Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine. …

Esaias 42:1-4
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.…

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 52:10
Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øine, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.

Esaias 66:18,19
Og jeg, jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se min herlighet. …

Markus 16:15,16
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! …

Lukas 24:47,48
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. …

Apostlenes-gjerninge 1:8
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Apostlenes-gjerninge 13:46,47
Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene. …

Apostlenes-gjerninge 28:28
Så være det eder da vitterlig at denne Guds frelse er blitt utsendt til hedningene; hos dem skal den også finne øre.

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

teach all nations.

Apostlenes-gjerninge 2:38,39,41
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! …

Apostlenes-gjerninge 8:12-16,36-38
Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner. …

Apostlenes-gjerninge 9:18
Og straks falt det likesom skjell fra hans øine, og han fikk sitt syn igjen, og han stod op og blev døpt,

Apostlenes-gjerninge 10:47,48
Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi? …

Apostlenes-gjerninge 16:15-33
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss. …

Apostlenes-gjerninge 19:3-5
Han sa da: Hvad dåp blev I da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. …

1 Korintierne 1:13-16
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt? …

1 Korintierne 15:29
Hvad gjør da de som lar sig døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke opstår, hvorfor lar de sig da døpe for dem?

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

the name.

Matteus 3:16,17
Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. …

1 Mosebok 1:26
Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

4 Mosebok 6:24-27
Herren velsigne dig og bevare dig! …

Esaias 48:16
Kom nær til mig, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i lønndom; fra den tid det kom, var jeg der*. Og nu har Herren, Israels Gud, sendt mig** og sin Ånd.

1 Korintierne 12:4-6
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; …

2 Korintierne 13:14
 

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

1 Johannes 5:7
For de er tre som vidner:

Apenbaring 1:4-6
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone, …

Lenker
Matteus 28:19 InterlineærtMatteus 28:19 flerspråkligMateo 28:19 SpanskMatthieu 28:19 FranskMatthaeus 28:19 TyskeMatteus 28:19 ChineseMatthew 28:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 28
18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!
Kryssreferanser
Matteus 13:52
Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er oplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har.

Matteus 25:32
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Apostlenes-gjerninge 1:2
inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig,

Apostlenes-gjerninge 1:8
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 8:16
for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn.

Apostlenes-gjerninge 14:21
Og efterat de hadde forkynt evangeliet der i byen og gjort mange disipler, vendte de tilbake til Lystra og Ikonium og Antiokia,

Romerne 6:3
Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død?

1 Korintierne 1:13
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt?

1 Korintierne 1:15
for at ikke nogen skal si at I blev døpt til mitt navn.

Galaterne 3:27
for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

Matteus 28:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden