Apostlenes-gjerninge 1:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig,

Dansk (1917 / 1931)
indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;

Svenska (1917)
ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.

King James Bible
Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

English Revised Version
until the day in which he was received up, after that he had given commandment through the Holy Ghost unto the apostles whom he had chosen:
Bibelen Kunnskap Treasury

the day.

Apostlenes-gjerninge 1:9
Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.

Markus 16:19
Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.

Lukas 9:51
Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op,

Lukas 24:51
og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og blev optatt til himmelen.

Johannes 6:62
Enn når I får se Menneskesønnen fare op dit hvor han var før?

Johannes 13:1,3
Men før påskehøitiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han skulde gå bort fra denne verden til Faderen - likesom han hadde elsket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden. …

Johannes 16:28
Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

Johannes 17:13
Men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden forat de skal ha min glede fullkommen i sig.

Johannes 20:17
Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Efeserne 4:8-10
Derfor sier Skriften: Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. …

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Hebreerne 6:19,20
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, …

Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

1 Peters 3:22
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

through.

Apostlenes-gjerninge 10:38
hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Esaias 11:2,3
Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. …

Esaias 42:1
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.

Esaias 48:16
Kom nær til mig, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i lønndom; fra den tid det kom, var jeg der*. Og nu har Herren, Israels Gud, sendt mig** og sin Ånd.

Esaias 59:20,21
Og det skal komme en gjenløser for Sion og for dem som omvender sig fra overtredelse i Jakob, sier Herren. …

Esaias 61:1
Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Matteus 3:16
Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham.

Matteus 12:28
Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder.

Johannes 1:16
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;

Johannes 3:34
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Apenbaring 1:1
Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

Apenbaring 2:7,11,17,29
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds Paradis! …

Apenbaring 3:16,13,22
Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. …

given.

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:15-19
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! …

Lukas 24:45-49
Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. …

the apostles.

Apostlenes-gjerninge 1:13
Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus' sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn;

Apostlenes-gjerninge 10:40-42
Ham opvakte Gud på den tredje dag, og gav ham å åpenbare sig, …

Matteus 10:1-4
Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. …

Markus 3:14-19
Og han utvalgte tolv, som skulde være med ham, og som han kunde sende ut for å forkynne ordet …

Lukas 6:13-16
Og da det blev dag, kalte han sine disipler til sig, og han valgte sig ut tolv av dem og gav dem navnet apostler: …

Johannes 6:70
Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv? Og én av eder er en djevel.

Johannes 13:18
Ikke om eder alle taler jeg; jeg vet hvem jeg har utvalgt; men Skriften skulde opfylles: Den som eter sitt brød med mig, har løftet sin hæl mot mig.

Johannes 20:21
Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Galaterne 1:1
Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,

Efeserne 2:20
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

2 Peters 3:2
til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som eders apostler har forkynt,

Apenbaring 21:14
Og stadens mur hadde tolv grunnstener, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 1:2 InterlineærtApostlenes-gjerninge 1:2 flerspråkligHechos 1:2 SpanskActes 1:2 FranskApostelgeschichte 1:2 TyskeApostlenes-gjerninge 1:2 ChineseActs 1:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 1
1Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, 2inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig, 3dem som han også fremstilte sig for levende med mange beviser efterat han hadde lidt, idet han i firti dager viste sig for dem og talte om det som hører til Guds rike.
Kryssreferanser
Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 6:30
Og apostlene samlet sig igjen hos Jesus, og fortalte ham alt det de hadde gjort og lært.

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Markus 16:19
Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.

Johannes 3:34
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

Johannes 13:18
Ikke om eder alle taler jeg; jeg vet hvem jeg har utvalgt; men Skriften skulde opfylles: Den som eter sitt brød med mig, har løftet sin hæl mot mig.

Johannes 20:21
Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Apostlenes-gjerninge 1:9
Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.

Apostlenes-gjerninge 1:11
og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Apostlenes-gjerninge 1:22
like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.

Apostlenes-gjerninge 10:41
ikke for hele folket, men for de vidner som var forut valgt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham efterat han var opstanden fra de døde.

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Apostlenes-gjerninge 1:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden