Apostlenes-gjerninge 1:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus' sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn;

Dansk (1917 / 1931)
Og da de kom derind, gik de op paa den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.

Svenska (1917)
Och när de hade kommit dit, gingo de upp i den sal i övre våningen, där de plägade vara tillsammans: Petrus och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus' son, och Simon ivraren och Judas, Jakobs son.

King James Bible
And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

English Revised Version
And when they were come in, they went up into the upper chamber, where they were abiding; both Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James.
Bibelen Kunnskap Treasury

an.

Apostlenes-gjerninge 9:37-39
Men det skjedde i de dager at hun blev syk og døde; de vasket henne da og la henne på en sal. …

Apostlenes-gjerninge 20:8
Det var mange lamper i salen hvor vi var samlet.

Markus 14:15
Og han skal vise eder en stor sal, som står ferdig med benker og hynder, og der skal I gjøre det i stand for oss.

Lukas 22:12
Så skal han vise eder en stor sal med benker og hynder; der skal I gjøre det i stand.

Peter.

Apostlenes-gjerninge 2:14,38
Da stod Peter frem med de elleve, og løftet sin røst og talte til dem: I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! …

Apostlenes-gjerninge 3:1
Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende.

*etc:

Apostlenes-gjerninge 4:13,19
Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus; …

Apostlenes-gjerninge 8:14-25
Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; …

Apostlenes-gjerninge 9:32-43
Og det hendte sig da Peter drog allesteds omkring, at han også kom ned til de hellige som bodde i Lydda. …

Apostlenes-gjerninge 10:9
Den næste dag, mens disse var på veien og nærmet sig til byen, gikk Peter ved den sjette time op på taket for å bede.

*etc:

Apostlenes-gjerninge 12:2,3
Jakob, Johannes' bror, avlivet han med sverd, …

Apostlenes-gjerninge 15:7-11
Da det nu blev et skarpt ordskifte, stod Peter op og sa til dem: Brødre! I vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg iblandt eder at ved min munn skulde hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen. …

Matteus 4:18-22
Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; …

Matteus 10:2-4
Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, hans bror; …

Markus 3:16-18
og han gav Simon navnet Peter, …

Markus 5:37
Og han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror.

Markus 9:2
Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell for sig selv alene. Og han blev forklaret for deres øine,

Markus 14:33
Og han tok Peter og Jakob og Johannes med sig, og begynte å forferdes og engstes,

Lukas 6:13-16
Og da det blev dag, kalte han sine disipler til sig, og han valgte sig ut tolv av dem og gav dem navnet apostler: …

Johannes 1:40-42
En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror; …

Johannes 13:23-25
En av hans disipler satt til bords ved Jesu side, han som Jesus elsket; …

Johannes 18:17,25-27
Piken som voktet døren, sa da til Peter: Er ikke du også en av dette menneskes disipler? Han sa: Nei, jeg er ikke. …

Johannes 21:15-24
Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam! …

1 Johannes 1:1-5:21
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord …

2 Johannes 1:1-13
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne, …

3 Johannes 1:1-14
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet. …

Apenbaring 1:1
Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

*etc:

Philip.

Johannes 1:43-46
Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: Følg mig! …

Johannes 6:5-7
Da nu Jesus løftet sine øine og så at meget folk kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? …

Johannes 12:21,22
Disse gikk da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre! vi vil gjerne se Jesus. …

Johannes 14:8,9
Filip sier til ham: Herre! vis oss Faderen, og det er oss nok! …

Thomas.

Johannes 11:16
Tomas, det er tvilling, sa da til sine meddisipler: La oss gå med, forat vi kan dø sammen med ham!

Johannes 20:26-29
Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med eder! …

Johannes 21:2
Simon Peter og Tomas, det er tvilling, og Natanael fra Kana i Galilea og Sebedeus' sønner og to andre av hans disipler var sammen.

Matthew.

Matteus 9:9
Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Markus 2:14
Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus' sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Lukas 5:27-29
Derefter gikk han ut, og han så en tolder ved navn Levi sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! …

Levi.

Apostlenes-gjerninge 12:17
Han vinket da til dem med hånden at de skulde tie stille, og han fortalte dem hvorledes Herren hadde ført ham ut av fengslet, og sa: Fortell dette til Jakob og brødrene! Så gikk han bort og drog til et annet sted.

Apostlenes-gjerninge 15:13
Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig:

1 Korintierne 15:7
Derefter blev han sett av mere enn fem hundre brødre på én gang - av dem er de fleste ennu i live, men nogen er hensovet.

Galaterne 1:19
men nogen annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror.

Galaterne 2:9
og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne,

Jakobs 1:1
Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.

Alphaeus.

Markus 2:14
Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus' sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Markus 3:18
og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Taddeus og Simon Kananeus

Simon.

Matteus 10:4
Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Markus 3:18
og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Taddeus og Simon Kananeus

Canaanite.

Lukas 6:15
og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Simon, som kaltes ivreren,

Judas.

Matteus 10:3
Filip og Bartolomeus; Tomas og Matteus, tolderen; Jakob, Alfeus' sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus;

Lebbaeus whose surname was Thaddaeus.

Markus 3:18
og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Taddeus og Simon Kananeus

Thaddaeus.

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

Lenker
Apostlenes-gjerninge 1:13 InterlineærtApostlenes-gjerninge 1:13 flerspråkligHechos 1:13 SpanskActes 1:13 FranskApostelgeschichte 1:13 TyskeApostlenes-gjerninge 1:13 ChineseActs 1:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 1
12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. 13Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus' sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn; 14alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. …
Kryssreferanser
Matteus 9:9
Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Matteus 10:2
Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, hans bror;

Matteus 10:3
Filip og Bartolomeus; Tomas og Matteus, tolderen; Jakob, Alfeus' sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus;

Markus 3:16
og han gav Simon navnet Peter,

Markus 14:15
Og han skal vise eder en stor sal, som står ferdig med benker og hynder, og der skal I gjøre det i stand for oss.

Lukas 6:13
Og da det blev dag, kalte han sine disipler til sig, og han valgte sig ut tolv av dem og gav dem navnet apostler:

Lukas 6:14
Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas, og Jakob og Johannes og Filip og Bartolomeus

Lukas 22:12
Så skal han vise eder en stor sal med benker og hynder; der skal I gjøre det i stand.

Johannes 11:16
Tomas, det er tvilling, sa da til sine meddisipler: La oss gå med, forat vi kan dø sammen med ham!

Johannes 14:22
Judas - ikke Iskariot - sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden?

Apostlenes-gjerninge 9:37
Men det skjedde i de dager at hun blev syk og døde; de vasket henne da og la henne på en sal.

Apostlenes-gjerninge 9:39
Peter stod da op og gikk med dem, og da han kom dit, førte de ham op på salen, og alle enkene stod ved hans side og gråt, og viste ham de kjortler og klær som Tabita hadde gjort den tid hun var hos dem.

Apostlenes-gjerninge 20:8
Det var mange lamper i salen hvor vi var samlet.

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

Apostlenes-gjerninge 1:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden