2 Johannes 1:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne,

Dansk (1917 / 1931)
Den Ældste til den udvalgte Frue og hendes Børn, som jeg elsker i Sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle, som have erkendt Sandheden,

Svenska (1917)
Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.

King James Bible
The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;

English Revised Version
The elder unto the elect lady and her children, whom I love in truth; and not I only, but also all they that know the truth;
Bibelen Kunnskap Treasury

A.

90. A. M.

4094.
elder.

1 Peters 5:1
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:

3 Johannes 1:1
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

the elect lady.

2 Johannes 1:5,13
Og nu ber jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev dig et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. …

Lukas 1:3
så har også jeg foresatt mig, efterat jeg nøie har gransket alt sammen fra først av, å nedskrive det i sammenheng for dig, gjæveste Teofilus,

Efeserne 1:4,5
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn, …

1 Tessalonikerne 1:3,4
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn, …

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

whom.

2 Johannes 1:2,3
for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid: …

1 Peters 1:22,23
Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet, …

1 Johannes 3:18
Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

3 Johannes 1:1
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

known.

Johannes 8:32
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Galaterne 2:5,14
For disse vek vi ikke et øieblikk i eftergivenhet, forat evangeliets sannhet kunde stå fast iblandt eder. …

Galaterne 3:1
I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet?

Galaterne 5:7
I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Hebreerne 10:26
For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,

1 Johannes 2:21
Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten.

Lenker
2 Johannes 1:1 Interlineært2 Johannes 1:1 flerspråklig2 Juan 1:1 Spansk2 Jean 1:1 Fransk2 Johannes 1:1 Tyske2 Johannes 1:1 Chinese2 John 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Johannes 1
1Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne, 2for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid: …
Kryssreferanser
Johannes 8:32
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Apostlenes-gjerninge 11:30
Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Romerne 16:13
Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor.

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

1 Peters 5:1
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:

1 Peters 5:13
Den medutvalgte menighet i Babylon hilser eder, likeså Markus, min sønn.

1 Johannes 3:18
Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

2 Johannes 1:3
Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.

2 Johannes 1:5
Og nu ber jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev dig et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.

2 Johannes 1:13
Din utvalgte søsters barn hilser dig.

3 Johannes 1:1
Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

1 Johannes 5:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden