2 Tessalonikerne 2:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

Dansk (1917 / 1931)
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,

Svenska (1917)
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

King James Bible
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

English Revised Version
But we are bound to give thanks to God alway for you, brethren beloved of the Lord, for that God chose you from the beginning unto salvation in sanctification of the Spirit and belief of the truth:
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

2 Tessalonikerne 1:3
Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

See on

Romerne 1:8
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

beloved.

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

5 Mosebok 33:12
Om Benjamin sa han: Herrens elskede er han, trygt bor han hos ham; hele dagen holder han sin hånd over ham - han hviler mellem hans skuldrer.

2 Samuel 12:25
og han sendte bud med profeten Natan, og han kalte ham Jedidja*, for Herrens skyld.

*marg:

Jeremias 31:3
Fra det fjerne har Herren åpenbaret sig for mig: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig; derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare ved.

Esekiel 16:8
Da gikk jeg forbi dig og så dig, og se, din tid var kommet, elskovens tid, og jeg bredte min kappe over dig og skjulte din blusel, og jeg tilsvor dig troskap og gjorde pakt med dig, sier Herren, Israels Gud, og du blev min.

Daniel 9:23
Med det samme du begynte å frembære dine ydmyke bønner, kom det et ord, og nu er jeg kommet for å kunngjøre dig det; for du er høit elsket; så merk dig nu ordet og gi akt på synet!

Daniel 10:11,19
Og han sa til mig: Daniel, du høit elskede mann! Gi akt på de ord jeg vil tale til dig, og reis dig op igjen! For nu er jeg sendt til dig. Og da han talte således til mig, stod jeg skjelvende op. …

Romerne 1:7
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

1 Johannes 4:10,19
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. …

from.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Salomos Ordsprog 8:23
Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var.

Esaias 46:10
jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg,

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 8:44
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Hebreerne 1:10
Og: Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;

chosen.

Romerne 8:33
Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør;

Romerne 9:11
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller -

Efeserne 1:4,5
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn, …

1 Tessalonikerne 1:4
da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud.

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

through.

2 Tessalonikerne 2:10,12
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. …

Lukas 1:75
i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.

1 Peters 1:2-5
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del! …

belief.

Johannes 8:45,46
Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. …

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Apostlenes-gjerninge 13:48
Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv.

Apostlenes-gjerninge 15:9
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

Galaterne 3:1
I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet?

Efeserne 2:8
For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

2 Timoteus 2:15
Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

2 Timoteus 3:15
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Lenker
2 Tessalonikerne 2:13 Interlineært2 Tessalonikerne 2:13 flerspråklig2 Tesalonicenses 2:13 Spansk2 Thessaloniciens 2:13 Fransk2 Thessalonicher 2:13 Tyske2 Tessalonikerne 2:13 Chinese2 Thessalonians 2:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 2
13Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, 14som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. …
Kryssreferanser
1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

1 Tessalonikerne 1:4
da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud.

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

1 Tessalonikerne 4:7
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

1 Tessalonikerne 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

2 Tessalonikerne 1:3
Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

2 Tessalonikerne 2:10
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

2 Tessalonikerne 2:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden