Romerne 1:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Dansk (1917 / 1931)
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Svenska (1917)
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

King James Bible
To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

English Revised Version
To all that are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Bibelen Kunnskap Treasury

To all.

Apostlenes-gjerninge 15:23
og de skrev således med dem: Apostlene og eldste-brødrene hilser brødrene av hedningene i Antiokia og Syria og Kilikia.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

2 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia:

Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:

Kolossenserne 1:2
- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!

Jakobs 1:1
Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.

1 Peters 1:1,2
Peter, Jesu Kristi apostel - til de utlendinger som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, utvalgt …

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

Apenbaring 2:1,8,12,18,29
Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høire hånd, han som går midt imellem de syv gull-lysestaker: …

Apenbaring 3:1,7,14,22
Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. …

beloved.

Romerne 9:25
som han også sier hos Hoseas: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede,

5 Mosebok 33:12
Om Benjamin sa han: Herrens elskede er han, trygt bor han hos ham; hele dagen holder han sin hånd over ham - han hviler mellem hans skuldrer.

Salmenes 60:5
Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss!

Salomos Høisang 5:1
Jeg er kommet til min have, min søster, min brud! Jeg har plukket min myrra og min balsam, jeg har ett min honningkake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Et, venner, og drikk! Drikk eder lystige, mine elskede!

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

1 Timoteus 6:2
Men de som har troende herrer, skal ikke forakte dem, fordi de er brødre, men så meget heller gjøre sin tjeneste, fordi de som nyter godt av deres velgjerning, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane til.

called.

Romerne 1:6
blandt hvilke også I er kalt til Jesus Kristus

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

Kolossenserne 3:15
Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

1 Tessalonikerne 4:7
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

1 Peters 1:15
men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd!

2 Peters 1:3
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft

Grace.

1 Korintierne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

*etc:

2 Korintierne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Galaterne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,

Efeserne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filippenserne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 1:2
- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!

1 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

2 Tessalonikerne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

1 Timoteus 1:2
- til Timoteus, min ekte sønn i troen: Nåde, miskunn, fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre!

2 Timoteus 1:2
- til Timoteus, min elskede sønn: Nåde, miskunn, fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre!

Titus 1:4
- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

Filemon 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

2 Peters 1:2
Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

2 Johannes 1:3
Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.

Judas 1:2
Miskunn og fred og kjærlighet bli eder mangfoldig til del!

Apenbaring 1:4,5
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone, …

peace.

Romerne 5:1
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

God.

Matteus 5:16
La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Matteus 6:8,9
Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham. …

Johannes 20:17
Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Filippenserne 4:20
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

2 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:

1 Johannes 3:1
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.

and the Lord.

Apostlenes-gjerninge 7:59,60
Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! …

1 Korintierne 16:23
Den Herre Jesu nåde være med eder!

2 Korintierne 12:8-10
Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig; …

2 Korintierne 13:14
 

Galaterne 6:18
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.

Efeserne 6:23,24
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus! …

Filippenserne 4:13,23
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk. …

1 Tessalonikerne 3:11-13
Men han, vår Gud og Fader, og vår Herre Jesus styre vår vei til eder! …

1 Tessalonikerne 5:28
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Lenker
Romerne 1:7 InterlineærtRomerne 1:7 flerspråkligRomanos 1:7 SpanskRomains 1:7 FranskRoemer 1:7 TyskeRomerne 1:7 ChineseRomans 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
6blandt hvilke også I er kalt til Jesus Kristus 7- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
Kryssreferanser
4 Mosebok 6:25
Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

Apostlenes-gjerninge 9:13
Men Ananias svarte: Herre! jeg har hørt av mange om denne mann hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem,

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Romerne 8:39
hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

1 Korintierne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

1 Korintierne 1:24
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

2 Korintierne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Galaterne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,

Efeserne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filippenserne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 1:2
- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!

1 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

1 Tessalonikerne 1:4
da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud.

2 Tessalonikerne 1:2
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filemon 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

2 Peters 1:2
Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

2 Johannes 1:3
Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.

Apenbaring 1:4
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone,

Romerne 1:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden