Kolossenserne 3:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

Dansk (1917 / 1931)
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!

Svenska (1917)
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

King James Bible
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

English Revised Version
And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also ye were called in one body; and be ye thankful.
Bibelen Kunnskap Treasury

the peace.

Salmenes 29:11
Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

Esaias 26:3
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Esaias 27:5
dersom de da ikke skulde søke vern hos mig, gjøre fred med mig, ja, gjøre fred med mig.

Esaias 57:15,19
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. …

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Romerne 5:1
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

2 Korintierne 5:19-21
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. …

Efeserne 2:12-18
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; …

Efeserne 5:1
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

to the.

1 Korintierne 7:15
Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.

Efeserne 2:16,17
og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. …

Efeserne 4:4,16
Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall; …

and be.

Kolossenserne 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Salmenes 100:4
Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

Salmenes 107:22
og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel.

Salmenes 116:17
Dig vil jeg ofre takkoffer, og Herrens navn vil jeg påkalle.

Jonas 2:9
Men jeg vil ofre til dig med takksigelses røst; det jeg har lovt, vil jeg holde; frelsen hører Herren til.

Lukas 17:16-18
og falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham; og han var en samaritan. …

Romerne 1:21
fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

2 Korintierne 4:15
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

2 Korintierne 9:11
idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

1 Tessalonikerne 5:18
takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

Hebreerne 13:15
La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!

Apenbaring 7:12
Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Lenker
Kolossenserne 3:15 InterlineærtKolossenserne 3:15 flerspråkligColosenses 3:15 SpanskColossiens 3:15 FranskKolosser 3:15 TyskeKolossenserne 3:15 ChineseColossians 3:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
14Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. 15Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! 16La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud, …
Kryssreferanser
Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

1 Korintierne 10:17
Fordi der er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi har alle del i det ene brød.

Efeserne 2:14
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,

Efeserne 2:15
idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,

Efeserne 2:16
og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet.

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Kolossenserne 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

Kolossenserne 3:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden