Filippenserne 4:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Dansk (1917 / 1931)
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Svenska (1917)
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

King James Bible
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

English Revised Version
In nothing be anxious; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Bibelen Kunnskap Treasury

careful.

Daniel 3:16
Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette.

Matteus 6:25-33
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne? …

Matteus 10:19
Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale.

Matteus 13:22
Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt.

Lukas 10:41
Men Jesus svarte og sa til henne: Marta! Marta! du gjør dig strev og uro med mange ting;

Lukas 12:29
Så skal da I heller ikke søke efter hvad I skal ete, eller hvad I skal drikke, og ikke la eders tanker fare hit og dit.

1 Korintierne 7:21,32
Blev du kalt som træl, da gjør dig ingen sorg av det; men kan du også bli fri, så gjør heller bruk derav! …

1 Peters 5:7
og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.

in.

1 Mosebok 32:7-12
Da blev Jakob overmåte forferdet; og han delte folket som var med ham, og småfeet og storfeet og kamelene i to leire. …

1 Samuels 1:15
Da svarte Hanna og sa: Nei, min herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i sitt hjerte; vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.

1 Samuels 30:6
Og selv kom David i stor nød, for folket sa at de vilde stene ham; så harme og sorgfulle var de alle sammen for sine sønners og døtres skyld. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud.

2 Krønikebok 32:20
Da kong Esekias og profeten Esaias, Amos' sønn hørte dette, bad de og ropte til himmelen.

2 Krønikebok 33:12,13
Men da han var stedt i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket sig dypt for sine fedres Guds åsyn. …

Salmenes 34:5-7
De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. …

Salmenes 51:15
Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

Salmenes 55:17,22
Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst. …

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salomos Ordsprog 3:5,6
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!…

Salomos Ordsprog 16:3
Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine råd ha fremgang.

Jeremias 33:3
Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Matteus 7:7,8
Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder! …

Lukas 18:1,7
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. …

Lukas 12:22
Og han sa til sine disipler: Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete, heller ikke for eders legeme, hvad I skal klæ eder med!

Efeserne 6:18
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Tessalonikerne 5:17,18
bed uavlatelig, …

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

Judas 1:20,21
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd, …

thanksgiving.

1 Samuels 7:12
Og Samuel tok en sten og satte den imellem Mispa og Sen; denne sten kalte han Eben-Eser* og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.

2 Korintierne 1:11
idet også I kommer oss til hjelp med bønn, forat det fra manges munn må lyde rikelig takksigelse for oss, for den nåde som er oss gitt.

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Kolossenserne 3:15,17
Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! …

known.

Salomos Ordsprog 15:8
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.

Salomos Høisang 2:14
Du min due i bergrevnene, i fjellveggens ly! La mig se din skikkelse, la mig høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager.

Matteus 6:8
Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.

Lenker
Filippenserne 4:6 InterlineærtFilippenserne 4:6 flerspråkligFilipenses 4:6 SpanskPhilippiens 4:6 FranskPhilipper 4:6 TyskeFilippenserne 4:6 ChinesePhilippians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 4
5Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær. 6Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; 7og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.
Kryssreferanser
1 Kongebok 8:28
Men du vil allikevel vende dig til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud, og høre på det rop og den bønn som din tjener bærer frem for ditt åsyn idag,

Salomos Ordsprog 3:6
Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

Jeremias 32:16
Og da jeg hadde overgitt kjøpebrevet til Baruk, Nerijas sønn, bad jeg til Herren og sa:

Daniel 6:10
Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.

Matteus 6:25
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?

Matteus 6:27
Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?

Matteus 6:28
Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke;

Matteus 6:31
Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med?

Matteus 6:34
Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

Efeserne 6:18
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

1 Timoteus 5:5
Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og blir ved i bønn og påkallelse natt og dag;

Filippenserne 4:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden