Filippenserne 4
Norsk (1930)
1Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

2Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren; 3ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

4Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder! 5Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær. 6Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; 7og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

8For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det! 9Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.

10Jeg blev såre glad i Herren over at I endelig engang er kommet således til velmakt igjen at I har kunnet tenke på mitt beste, som I nok også før tenkte på, men I hadde ikke leilighet. 11Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har; 12jeg vet å leve i ringe kår, jeg vet også å ha overflod; i alt og i alle ting er jeg innvidd, både å mettes og å sulte, både å ha overflod og å lide trang; 13jeg formår alt i ham som gjør mig sterk. 14Dog har I gjort vel i å ta del i min trengsel.

15Men I vet og, I filippensere, at i evangeliets første tid, da jeg drog ut fra Makedonia, hadde ingen menighet regning med mig over gitt og mottatt uten I alene; 16for også i Tessalonika sendte I mig både en og to ganger det jeg trengte. 17Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den som rikelig kommer eder til gode. 18Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud. 19Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus. 20Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.

21Hils hver hellig i Kristus Jesus! 22Brødrene hos mig hilser eder; alle de hellige hilser eder, især de som hører til keiserens hus.

23Den Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Philippians 3
Top of Page
Top of Page