Filippenserne 4:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

Dansk (1917 / 1931)
Ja, jeg beder ogsaa dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livets Bog.

Svenska (1917)
Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det namnet -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

King James Bible
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

English Revised Version
Yea, I beseech thee also, true yokefellow, help these women, for they laboured with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers, whose names are in the book of life.
Bibelen Kunnskap Treasury

I.

Filippenserne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren;

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

Filemon 1:8,9
Derfor, om jeg enn har megen frimodighet i Kristus til å påbyde dig det som tilbørlig er, …

true.

Filippenserne 2:20-25
For jeg har ingen likesinnet, som opriktig kan ha omsorg for eder; …

Kolossenserne 1:7
således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,

help.

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Apostlenes-gjerninge 9:36-41
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.…

Apostlenes-gjerninge 16:14-18
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus. …

Romerne 16:2-4,9,12
at I tar imot henne i Herren, som det sømmer sig for de hellige, og går henne til hånde i alt som hun måtte trenge eders hjelp i; for hun har også gått mange til hånde, ja mig selv. …

1 Timoteus 5:9,10
En enke kan velges dersom hun ikke er yngre enn seksti år, dersom hun har vært én manns hustru, …

whose.

2 Mosebok 32:32
Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet!

Salmenes 69:28
La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

Esaias 4:3
Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem -

Esekiel 13:9
Og min hånd skal være imot de profeter som skuer tomhet og spår løgn; i mitt folks råd skal de ikke være, og i Israels folks bok skal de ikke skrives, og til Israels land skal de ikke komme, og I skal kjenne at jeg er Herren, Israels Gud,

Daniel 12:1
På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

Apenbaring 3:5
Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler.

Apenbaring 13:8
Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

Apenbaring 17:8
Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Apenbaring 20:12,15
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. …

Apenbaring 21:27
Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.

Lenker
Filippenserne 4:3 InterlineærtFilippenserne 4:3 flerspråkligFilipenses 4:3 SpanskPhilippiens 4:3 FranskPhilipper 4:3 TyskeFilippenserne 4:3 ChinesePhilippians 4:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 4
2Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren; 3ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok. 4Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder! …
Kryssreferanser
2 Mosebok 32:32
Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet!

Salmenes 69:28
La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

Filippenserne 1:5
på grunn av eders samfund med mig i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu.

Filippenserne 1:7
likesom det jo er rimelig for mig å tenke således om eder alle, eftersom jeg bærer eder i mitt hjerte, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden I alle har del med mig i nåden.

Filippenserne 1:12
Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,

Filippenserne 1:16
disse forkynner Kristus av kjærlighet, idet de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet,

Filippenserne 2:25
Og Epafroditus, min bror og medarbeider og medstrider og eders utsending og tjener til å råde bot på min trang, har jeg funnet det nødvendig å sende til eder,

Filippenserne 4:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden