Filippenserne 4:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Dansk (1917 / 1931)
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

Svenska (1917)
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

King James Bible
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

English Revised Version
And my God shall fulfill every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

2 Samuel 22:7
I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for hans ører.

2 Krønikebok 18:13
Mika svarte: Så sant Herren lever: Hvad min Gud sier, det vil jeg tale.

Nehemias 5:19
Kom mig i hu, min Gud, og regn mig til gode alt det jeg har gjort for dette folk!

Daniel 6:22
Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt.

Mika 7:7
Men jeg vil skue ut efter Herren, bie på min frelses Gud; min Gud vil høre mig.

Johannes 20:17,27
Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud! …

Romerne 1:8
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.

2 Korintierne 12:21
at når jeg kommer, skal min Gud atter ydmyke mig hos eder, og jeg skal komme til å sørge over mange av dem som før har syndet og ikke har omvendt sig fra den urenhet og utukt og skamløshet som de har drevet.

Filemon 1:4
Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner,

supply.

1 Mosebok 48:15
Og han velsignet Josef og sa: Den Gud for hvis åsyn mine fedre Abraham og Isak vandret, den Gud som var min hyrde, fra jeg blev til og til denne dag,

5 Mosebok 8:3,4
Og han ydmyket dig og lot dig hungre, og han gav dig manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han vilde la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. …

Nehemias 9:15
Du gav dem brød fra himmelen når de hungret, og lot vann komme frem av klippen for dem når de tørstet, og du bød dem å dra inn og ta det land i eie som du med opløftet hånd hadde svoret at du vilde gi dem.

Salmenes 23:1-5
En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet. …

Salmenes 41:1-3
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham. …

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salmenes 112:5-9
Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen. …

Salomos Ordsprog 3:9,10
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!…

Salomos Ordsprog 11:24,25
Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.…

Malakias 3:10
Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål!

Lukas 12:30-33
For alt slikt søker hedningene i verden efter; men eders Fader vet at I trenger til det. …

2 Korintierne 9:8-11
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, …

according.

Salmenes 36:8
De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.

Salmenes 104:24
Hvor mange dine gjerninger er, Herre! Du gjorde dem alle viselig; jorden er full av det du har skapt.

Salmenes 130:7
Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham,

Romerne 9:23
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

Romerne 11:33
O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!

Efeserne 1:7,18
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, …

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8,16
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

1 Timoteus 6:17
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte,

glory.

Romerne 8:18
For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

2 Korintierne 4:17
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

1 Peters 5:1,10
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: …

Lenker
Filippenserne 4:19 InterlineærtFilippenserne 4:19 flerspråkligFilipenses 4:19 SpanskPhilippiens 4:19 FranskPhilipper 4:19 TyskeFilippenserne 4:19 ChinesePhilippians 4:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 4
18Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud. 19Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus. 20Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.
Kryssreferanser
Salmenes 23:1
En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet.

Matteus 6:32
For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.

Romerne 2:4
Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Filippenserne 4:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden