2 Korintierne 9:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

Dansk (1917 / 1931)
Men Gud er mægtig til at lade al Naade rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,

Svenska (1917)
Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,

King James Bible
And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

English Revised Version
And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

2 Krønikebok 25:9
Og Amasja spurte den Guds mann: Men hvad blir det da av de hundre talenter jeg har gitt hærflokken av Israel? Den Guds mann svarte: Herren kan vel gi dig mere enn dette.

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salomos Ordsprog 3:9
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!

Salomos Ordsprog 10:22
Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til.

Salomos Ordsprog 11:24
Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.

Salomos Ordsprog 28:27
Den som gir til den fattige, skal ikke lide mangel; men den som lukker sine øine, fÃ¥r mange forbannelser.

Haggai 2:8
Mig hører sølvet, og mig hører gullet til, sier Herren, hærskarenes Gud.

Malakias 3:10
Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål!

Filippenserne 4:18
Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud.

all grace.

2 Korintierne 8:19
Og ikke bare det, men som også er valgt av menighetene til å reise sammen med oss med denne kjærlighetsgave som kommer i stand ved vår tjeneste, for å fremme Herrens egen ære og vår redebonhet;

1 Peters 4:10
Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde:

always.

2 Korintierne 9:11
idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

1 Krønikebok 29:12-14
Rikdom og ære kommer fra dig, og du råder over alle ting; i din hånd er styrke og makt, og i din hånd står det å gjøre hvad som helst stort og sterkt. …

may.

2 Korintierne 8:2,7
at enda de var hårdt prøvet med trengsel, så har dog deres overvettes glede og deres dype fattigdom i overstrømmende fylde virket hos dem en rikdom på opriktig kjærlighet. …

Apostlenes-gjerninge 9:36
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

2 Tessalonikerne 2:17
han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!

2 Timoteus 3:17
forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Titus 3:8,14
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene; …

Lenker
2 Korintierne 9:8 Interlineært2 Korintierne 9:8 flerspråklig2 Corintios 9:8 Spansk2 Corinthiens 9:8 Fransk2 Korinther 9:8 Tyske2 Korintierne 9:8 Chinese2 Corinthians 9:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 9
7Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. 8Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, 9som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. …
Kryssreferanser
2 Korintierne 8:7
Men likesom I er rike i alle måter, på tro og på tale og på kunnskap og på all iver og på kjærlighet som I har vakt hos oss, så bli nu og rike i dette kjærlighetsverk!

2 Korintierne 13:3
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder;

Efeserne 3:20
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

Filippenserne 4:11
Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har;

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

2 Timoteus 2:21
Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

2 Korintierne 9:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden