Efeserne 2:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Svenska (1917)
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

King James Bible
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

English Revised Version
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them.
Bibelen Kunnskap Treasury

we are.

5 Mosebok 32:6
Lønner I Herren således, du dårlige og uvise folk? Er han ikke din far, som gjorde dig til sin eiendom? Han skapte dig og dannet dig.

Salmenes 100:3
Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Salmenes 138:8
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Esaias 19:25
fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypten og mine henders verk Assyria og min arv Israel!

Esaias 29:23
for når han og hans barn ser mine henders gjerning i sin midte, så skal de hellige mitt navn, og de skal hellige Jakobs Hellige, og Israels Gud skal de frykte.

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Esaias 44:21
Kom dette i hu, Jakob! Kom det i hu, Israel! For du er min tjener; jeg har dannet dig, du er min tjener; Israel, du skal ikke bli glemt av mig.

Esaias 60:21
Og ditt folk - de er alle sammen rettferdige; til evig tid skal de eie landet; de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære.

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Jeremias 31:33
men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jeremias 32:39,40
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem. …

Johannes 3:3-6,21
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. …

1 Korintierne 3:9
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

2 Korintierne 5:5,17
Men den som har satt oss i stand just til dette, er Gud, han som og har gitt oss Ånden til pant. …

Filippenserne 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Filippenserne 2:13
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

created.

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Salmenes 51:10
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

2 Korintierne 5:17
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Galaterne 6:15
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

good.

Matteus 5:16
La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Apostlenes-gjerninge 9:36
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

2 Tessalonikerne 2:17
han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!

1 Timoteus 2:10
men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.

1 Timoteus 5:10,25
har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning. …

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

2 Timoteus 2:21
Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

2 Timoteus 3:17
forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Titus 2:7,14
idet du i alle måter ter dig selv som et forbillede i gode gjerninger, og i din lære viser renhet, verdighet, …

Titus 3:1,8,14
Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning, …

Hebreerne 10:24
og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 2:12
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

which.

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Romerne 8:29
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre;

ordained.

Efeserne 2:2
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

5 Mosebok 5:33
På hele den vei Herren eders Gud har befalt eder, skal I vandre, så I må leve, og det må gå eder vel, og eders dager bli mange i det land I skal ta i eie.

Salmenes 81:13
O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

Salmenes 119:3
og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.

Esaias 2:3-5
Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. …

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Romerne 8:1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

1 Johannes 1:7
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

1 Johannes 2:6
Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Lenker
Efeserne 2:10 InterlineærtEfeserne 2:10 flerspråkligEfesios 2:10 SpanskÉphésiens 2:10 FranskEpheser 2:10 TyskeEfeserne 2:10 ChineseEphesians 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 2
9ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.
Kryssreferanser
Salmenes 51:10
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Esaias 19:25
fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypten og mine henders verk Assyria og min arv Israel!

Esaias 29:23
for når han og hans barn ser mine henders gjerning i sin midte, så skal de hellige mitt navn, og de skal hellige Jakobs Hellige, og Israels Gud skal de frykte.

Esaias 43:7
hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort.

Galaterne 6:15
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

Efeserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Efeserne 2:6
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Efeserne 2:13
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

Efeserne 2:15
idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

2 Timoteus 2:21
Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Efeserne 2:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden