1 Korintierne 3:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

Svenska (1917)
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

King James Bible
For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.

English Revised Version
For we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

1 Korintierne 3:6
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;

Matteus 9:37
Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få;

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

3 Johannes 1:8
Vi er derfor skyldige å ta oss av slike, forat vi kan bli medarbeidere for sannheten.

ye are God's.

Salmenes 65:9-13
Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til. …

Salmenes 72:16
Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

Salmenes 80:8-11
Et vintre tok du op fra Egypten, du drev hedningefolk ut og plantet det. …

Esaias 5:1-7
Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. …

Esaias 27:2,3
På den tid [skal de synge:] Der er en edel vingård; syng om den! …

Esaias 28:24-29
Når plogmannen vil så, holder han da alltid på med å pløie, åpne og harve sin jord? …

Esaias 32:20
Lykkelige er I som sår ved alle vann, som slipper oksen og asenet på frifot!

Esaias 61:3,5,11
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. …

Jeremias 2:21
Og enda hadde jeg plantet dig som en edel ranke, helt igjennem av ekte sæd; hvorledes er du da blitt omskapt for mig til ville skudd av et fremmed vintre?

Matteus 13:3-9,18-30,36-42
Og han talte meget til dem i lignelser og sa: Se, en såmann gikk ut for å så, …

Matteus 20:1-14
For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. …

Matteus 21:23-44
Og da han var kommet inn i templet og lærte der, gikk yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa: Med hvad myndighet gjør du dette, og hvem har gitt dig denne myndighet? …

Markus 4:26-29
Og han sa: Med Guds rike er det således som når et menneske kaster sæden i jorden …

Johannes 4:35-38
Sier ikke I at det ennu er fire måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier eder: Løft eders øine og se markene, de er alt hvite til høsten! …

Johannes 15:1-8
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. …

husbandry.

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Korintierne 6:19
Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

Salmenes 118:22
Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten.

Amos 9:11,12
På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager, …

Sakarias 6:12,13
Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire*; han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel.…

Matteus 16:18
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Apostlenes-gjerninge 4:11
Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten.

2 Korintierne 6:16
Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Efeserne 2:10,20-22
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. …

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

1 Timoteus 3:15
men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Hebreerne 3:3,4,6
For denne er aktet så meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset, har større ære enn huset selv. …

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

Lenker
1 Korintierne 3:9 Interlineært1 Korintierne 3:9 flerspråklig1 Corintios 3:9 Spansk1 Corinthiens 3:9 Fransk1 Korinther 3:9 Tyske1 Korintierne 3:9 Chinese1 Corinthians 3:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 3
8Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. 9For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 9:1
Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv stolper.

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Matteus 15:13
Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal rykkes op med rot.

Markus 16:20
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Johannes 15:1
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Efeserne 2:20
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Efeserne 2:22
i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

1 Korintierne 3:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden