Kolossenserne 2:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Dansk (1917 / 1931)
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

Svenska (1917)
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

King James Bible
Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

English Revised Version
rooted and builded up in him, and stablished in your faith, even as ye were taught, abounding in thanksgiving.
Bibelen Kunnskap Treasury

Rooted.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Salmenes 1:3
Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Salmenes 92:13
De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Jeremias 17:8
Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder op å bære frukt.

Esekiel 17:23,24
På Israels høie fjell vil jeg plante det, og det skal skyte grener og bære frukt og bli til en herlig seder, og alle slags fugler, alt som har vinger, skal bo under det; i skyggen av dets grener skal de bo. …

Romerne 11:17,18
Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, …

Efeserne 2:21,22
i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, …

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Judas 1:12
Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot;

built.

Matteus 7:24,25
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; …

Lukas 6:48
Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget.

Johannes 15:4,5
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. …

1 Korintierne 3:9-15
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. …

Efeserne 2:20-22
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, …

1 Peters 2:4-6
Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, …

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

stablished.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Romerne 16:25
Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

2 Korintierne 1:21
Men den som binder oss tillikemed eder fast til Kristus, og som salvet oss, det er Gud,

2 Tessalonikerne 2:17
han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

2 Peters 3:17,18
Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; …

Judas 1:24
Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd,

with.

Kolossenserne 1:12,13
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset, …

Kolossenserne 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

Efeserne 5:20
og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

1 Tessalonikerne 5:18
takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

Hebreerne 13:15
La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!

Lenker
Kolossenserne 2:7 InterlineærtKolossenserne 2:7 flerspråkligColosenses 2:7 SpanskColossiens 2:7 FranskKolosser 2:7 TyskeKolossenserne 2:7 ChineseColossians 2:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 2
6Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, 7så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse. 8Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus. …
Kryssreferanser
1 Korintierne 1:8
han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

1 Korintierne 3:9
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Efeserne 2:20
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Efeserne 4:21
om I ellers har hørt om ham og er blitt oplært i ham, således som sannhet er i Jesus,

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Hebreerne 13:9
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

Kolossenserne 2:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden