Kolossenserne 2:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus;

Svenska (1917)
Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus.

King James Bible
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

English Revised Version
Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you through his philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

Beware.

5 Mosebok 6:12
da ta dig i vare at du ikke glemmer Herren, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset!

Matteus 7:15
Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!

Matteus 10:17
Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger;

Matteus 16:6
Da sa Jesus til dem: Se eder for og ta eder i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig!

Filippenserne 3:2
Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

2 Peters 3:17
Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand;

spoil.

Kolossenserne 2:18
La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn

Salomos Høisang 2:15
Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

Jeremias 29:8
For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: La ikke eders profeter, som er iblandt eder, og eders spåmenn dåre eder, og lytt heller ikke til de drømmer som I har!

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

Hebreerne 13:9
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

2 Johannes 1:8
Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

philosophy.

Apostlenes-gjerninge 17:18,32
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen. …

Romerne 1:21,22
fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. …

1 Korintierne 1:19-23
for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. …

1 Korintierne 3:18,19
Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; …

1 Korintierne 15:35,36
Men en kunde si: Hvorledes opstår de døde? og med hvad slags legeme kommer de frem? …

2 Korintierne 10:5
idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

*Gr:

1 Timoteus 6:20
Timoteus! ta vare på det som er dig overgitt, så du vender dig bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så,

2 Timoteus 2:17,18
og deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Blandt disse er Hymeneus og Filetus, …

2 Timoteus 3:13
Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

after the tradition.

Kolossenserne 2:22
- ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,

Matteus 15:2-9
Hvorfor bryter dine disipler de gamles vedtekt? de vasker jo ikke sine hender når de holder måltid. …

Markus 7:3-13
fariseerne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles vedtekt, …

Galaterne 1:14
og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedrene lærdommer.

1 Peters 1:18
for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene,

the rudiments.

Kolossenserne 2:20
Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

Galaterne 4:3,9
Således var også vi, dengang vi var barn, trælbundet under verdens barnelærdom; …

Efeserne 2:2
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

after Christ.

Efeserne 4:20
Men I har ikke lært Kristus således å kjenne,

Lenker
Kolossenserne 2:8 InterlineærtKolossenserne 2:8 flerspråkligColosenses 2:8 SpanskColossiens 2:8 FranskKolosser 2:8 TyskeKolossenserne 2:8 ChineseColossians 2:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 2
7så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse. 8Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus. 9For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, …
Kryssreferanser
1 Korintierne 8:9
Men se til at ikke denne eders frihet blir til anstøt for de skrøpelige!

1 Korintierne 10:12
Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

Galaterne 1:14
og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedrene lærdommer.

Galaterne 4:3
Således var også vi, dengang vi var barn, trælbundet under verdens barnelærdom;

Galaterne 5:15
Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

Kolossenserne 2:20
Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

Kolossenserne 2:23
som vel har ord for visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet, ikke ved noget som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet?

1 Timoteus 6:20
Timoteus! ta vare på det som er dig overgitt, så du vender dig bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så,

Hebreerne 3:12
Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud;

Kolossenserne 2:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden