Matteus 7:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!

Dansk (1917 / 1931)
Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Faareklæder, men indvortes ere glubende Ulve.

Svenska (1917)
Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

King James Bible
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

English Revised Version
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.
Bibelen Kunnskap Treasury

Beware.

Matteus 10:17
Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger;

Matteus 16:6,11
Da sa Jesus til dem: Se eder for og ta eder i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig! …

Markus 12:38
Og han sa mens han lærte dem: Ta eder i vare for de skriftlærde, som gjerne vil gå i side klær og la sig hilse på torvene,

Lukas 12:15
Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik.

Apostlenes-gjerninge 13:40
Se da til at ikke det kommer over eder som er sagt hos profetene:

Filippenserne 3:2
Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

Kolossenserne 2:8
Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

2 Peters 3:17
Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand;

false.

Matteus 24:4,5,11,24,25
Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! …

5 Mosebok 13:1-3
Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, …

Esaias 9:15,16
Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen. …

Jeremias 14:14-16
Men Herren sa til mig: Løgn profeterer profetene i mitt navn; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem; løgnsyner og sannsigeri og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for eder. …

Jeremias 23:13-16
Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap; de profeterte ved Ba'al og førte mitt folk Israel vill. …

Jeremias 28:15-17
Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. …

Jeremias 29:21,32
Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, om Akab, Kolajas sønn, og om Sedekias, Ma'asejas sønn, som profeterer løgn for eder i hans navn: Se, jeg gir dem i Babels konge Nebukadnesars hånd, og han skal drepe dem for eders øine. …

Esekiel 13:16,22
Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for det, enda det ikke er nogen fred, sier Herren, Israels Gud. …

Mika 3:5-7,11
Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noget å tygge med sine tenner: Fred! Men mot den som intet gir dem i deres munn, roper de ut en hellig krig. …

Markus 13:22,23
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. …

2 Peters 2:1-3
Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. …

1 Johannes 4:1
I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Apenbaring 19:20
Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

which.

Sakarias 13:4
På den dag skal alle profeter skamme sig over sine syner når de vil profetere, og de skal ikke klæ sig i en lodden kappe for å lyve.

Markus 12:38-40
Og han sa mens han lærte dem: Ta eder i vare for de skriftlærde, som gjerne vil gå i side klær og la sig hilse på torvene, …

Romerne 16:17,18
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; …

2 Korintierne 11:13-15
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. …

Galaterne 2:4
og det for de falske brødres skyld som hadde sneket sig inn og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunde gjøre oss til træler.

Efeserne 4:14
forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster,

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

Kolossenserne 2:8
Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

1 Timoteus 4:1-3
Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer …

2 Timoteus 3:5-9,13
som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. …

2 Timoteus 4:3
For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

2 Peters 2:1-3,18,19
Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. …

Judas 1:4
For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

Apenbaring 13:11-17
Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. …

are.

Esaias 56:10,11
Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; …

Esekiel 22:25
De profeter det har i sin midte, er en flokk av sammensvorne; de er lik en brølende løve, som raner og røver; de fortærer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter; de gjør mange til enker der.

Mika 3:5
Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noget å tygge med sine tenner: Fred! Men mot den som intet gir dem i deres munn, roper de ut en hellig krig.

Sefanias 3:3,4
Høvdingene i den er brølende løver, dens dommere er som ulver om aftenen; de gjemmer ikke noget til om morgenen; …

Apostlenes-gjerninge 20:29-31
Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; …

Apenbaring 17:6
Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

Lenker
Matteus 7:15 InterlineærtMatteus 7:15 flerspråkligMateo 7:15 SpanskMatthieu 7:15 FranskMatthaeus 7:15 TyskeMatteus 7:15 ChineseMatthew 7:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 7
15Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? …
Kryssreferanser
1 Kongebok 13:18
Da sa han til ham: Jeg er også en profet likesom du, og en engel har talt et ord til mig fra Herren og sagt: Få ham med dig tilbake til ditt hus, så han kan få sig mat og drikke! Men da han sa det, løi han for ham.

Jeremias 23:16
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på de profeters ord som profeterer for eder! De fyller eder med tomme innbilninger; de bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord av Herrens munn.

Esekiel 22:27
De fyrster det har i sin midte, er lik ulver, som raner og røver; de utøser blod, de ødelegger menneskeliv for å samle urettferdig vinning.

Daniel 11:34
Men mens de holder på å ligge under, skal de få en liten hjelp, og mange skal slå sig i lag med dem på skrømt.

Matteus 7:14
for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

Matteus 24:11
og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Matteus 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Markus 13:22
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.

Lukas 6:26
Ve eder når alle mennesker taler vel om eder! for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter.

Johannes 10:12
Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre;

Apostlenes-gjerninge 13:6
Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus,

Apostlenes-gjerninge 20:29
Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden;

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

2 Timoteus 3:5
som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

2 Peters 2:1
Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.

1 Johannes 4:1
I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Apenbaring 16:13
Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder;

Apenbaring 19:20
Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Apenbaring 20:10
Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.

Matteus 7:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden