Efeserne 2:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Dansk (1917 / 1931)
hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,

Svenska (1917)
i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.

King James Bible
Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

English Revised Version
wherein aforetime ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that now worketh in the sons of disobedience;
Bibelen Kunnskap Treasury

in time.

Efeserne 2:3
blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Jobs 31:7
dersom mine skritt har bøid av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øine, og dersom der er nogen flekk på mine hender,

Apostlenes-gjerninge 19:35
Men by-skriveren fikk hopen til å være rolig, og sa derefter: I menn fra Efesus! Hvilket menneske er det vel som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store Diana og hennes himmelfalne billede?

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Kolossenserne 1:21
Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,

Kolossenserne 3:7
iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting;

1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

1 Johannes 5:19
Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

walked according.

Salmenes 17:14
fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn.

Jeremias 23:10
For landet er fullt av horkarler; for forbannelsens skyld visner landet, for dens skyld er ørkenens beitemarker avsvidd; deres* løp er ondt, og deres styrke er urett.

Lukas 16:8
Og Herren roste den urettferdige husholder for at han hadde båret sig klokt ad; for denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn.

Johannes 7:7
Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde.

Johannes 8:23
Og han sa til dem: I er nedenfra, jeg er ovenfra; I er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.

Johannes 15:19
Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

1 Korintierne 5:10
jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden;

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

2 Timoteus 4:10
For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

Jakobs 1:7
For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,

Jakobs 4:4
I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

1 Johannes 2:15-17
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; …

1 Johannes 5:4
For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

the prince.

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Johannes 8:44
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Johannes 12:31
Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,

Johannes 14:30
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Johannes 16:11
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

1 Johannes 5:19
Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

Apenbaring 12:9
Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Apenbaring 13:8,14
Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet. …

Apenbaring 20:2
Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år

of the air.

Jobs 1:7,16,19
Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. …

Apenbaring 16:17
Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høi røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd!

the spirit.

Matteus 12:43-45
Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. …

Lukas 11:21-26
Når den sterke med våben vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred; …

Lukas 22:2,3,31
og yppersteprestene og de skriftlærde søkte råd til å få ryddet ham av veien; for de fryktet for folket. …

Johannes 13:2,27
Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulde forråde ham, …

Apostlenes-gjerninge 5:3
Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

1 Johannes 3:8
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

1 Johannes 4:4
I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

the children.

Efeserne 2:3
blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

Esaias 30:1
Ve de gjenstridige barn, sier Herren, de som utfører råd som ikke er fra mig, og inngår avtale uten min Ånd, så de legger synd til synd,

Esaias 57:4
Hvem gjør I eder lystige over? Mot hvem lukker I munnen op og rekker tungen ut? Er I ikke selv overtredelsens yngel, løgnens avkom,

Hoseas 10:9
Fra Gibeas dager av har du syndet, Israel! Der* er de blitt stående, uten at krigen mot nidingene har nådd dem i Gibea.

Matteus 11:19
Menneskesønnen kom; han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolderes og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn.

Matteus 13:38
Akeren er verden; den gode sæd, det er rikets barn; men ugresset er den ondes barn;

Kolossenserne 3:6
for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

1 Peters 1:14
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet,

*Gr:

2 Peters 2:14
de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!

*Gr:

1 Johannes 3:10
På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

Lenker
Efeserne 2:2 InterlineærtEfeserne 2:2 flerspråkligEfesios 2:2 SpanskÉphésiens 2:2 FranskEpheser 2:2 TyskeEfeserne 2:2 ChineseEphesians 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 2
1Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, 2som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. …
Kryssreferanser
Matteus 13:22
Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt.

Markus 4:19
og verdens bekymringer og rikdommens forførelse og attrå efter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.

Johannes 12:31
Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Efeserne 1:21
over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,

Efeserne 2:3
blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Efeserne 2:11
Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden,

Efeserne 2:13
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

Efeserne 4:17
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet,

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Kolossenserne 3:7
iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting;

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

Apenbaring 16:17
Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høi røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd!

Efeserne 2:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden