Efeserne 2:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Dansk (1917 / 1931)
iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre,

Svenska (1917)
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

King James Bible
Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.

English Revised Version
among whom we also all once lived in the lusts of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest:--
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

Esaias 53:6
Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Esaias 64:6,7
Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner sig op til å holde fast ved dig; for du har skjult ditt åsyn for oss og latt oss tæres bort i våre misgjerningers vold. …

Daniel 9:5-9
Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover. …

Romerne 3:9-19
Hvad da? har vi nogen fordel? Nei, aldeles ikke; vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd, …

1 Korintierne 6:9-11
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, …

Galaterne 2:15,16
Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt; …

Galaterne 3:22
men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror.

Titus 3:3
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

1 Johannes 1:8-10
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; …

in times.

Efeserne 4:17-19
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, …

Apostlenes-gjerninge 14:16
han som i de fremfarne tider lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier,

Apostlenes-gjerninge 17:30,31
Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig, …

Romerne 11:30
For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet,

1 Peters 2:10
I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

1 Johannes 2:8
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

in the.

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Markus 4:19
og verdens bekymringer og rikdommens forførelse og attrå efter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.

Johannes 8:44
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Romerne 1:24
Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,

Romerne 6:12
La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster;

Romerne 13:14
men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Galaterne 5:16-24
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. …

1 Timoteus 6:9
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

Jakobs 4:1-3
Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer? …

1 Peters 1:14
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet,

1 Peters 2:11
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

2 Peters 2:18
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse,

1 Johannes 2:16
for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

Judas 1:16-18
Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld. …

fulfilling.

Romerne 8:7,8
fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det - …

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Galaterne 5:19-21
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, …

desires.

Johannes 1:13
og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

by.

1 Mosebok 5:3
Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.

1 Mosebok 6:5
Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.

1 Mosebok 8:21
Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.

Jobs 14:4
Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én!

Jobs 15:14-16
Hvad er et menneske, at han skulde være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulde være rettferdig? …

Jobs 25:4
Hvorledes skulde da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren?

Salmenes 51:5
Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

Markus 7:21,22
For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, …

Johannes 3:1-6
Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer; …

Romerne 5:12-19
Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle - …

Romerne 7:18
For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke;

Galaterne 2:15,16
Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt; …

children.

Efeserne 2:2
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Romerne 9:22
Men om nu Gud, skjønt han vilde vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar, som var dannet til undergang,

even.

Romerne 3:9,22,23
Hvad da? har vi nogen fordel? Nei, aldeles ikke; vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd, …

1 Korintierne 4:7
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

Lenker
Efeserne 2:3 InterlineærtEfeserne 2:3 flerspråkligEfesios 2:3 SpanskÉphésiens 2:3 FranskEpheser 2:3 TyskeEfeserne 2:3 ChineseEphesians 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 2
2som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 4Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …
Kryssreferanser
Salmenes 51:5
Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

Romerne 1:24
Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,

Romerne 2:14
For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov;

Romerne 5:9
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.

Romerne 5:10
For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

Romerne 5:12
Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle -

Galaterne 2:15
Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt;

Galaterne 5:16
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.

Efeserne 2:2
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Kolossenserne 1:21
Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,

1 Tessalonikerne 4:13
Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp.

1 Tessalonikerne 5:6
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!

2 Peters 2:14
de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!

1 Johannes 2:16
for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

Efeserne 2:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden