Hebreerne 13:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!

Dansk (1917 / 1931)
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

Svenska (1917)
Så låtom oss då genom honom alltid till Gud »frambära ett lovets offer», det är »en frukt ifrån läppar» som prisa hans namn.

King James Bible
By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.

English Revised Version
Through him then let us offer up a sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of lips which make confession to his name.
Bibelen Kunnskap Treasury

him.

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Johannes 10:9
Jeg er døren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

Kolossenserne 3:17
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

the sacrifice.

3 Mosebok 7:12
Dersom nogen ofrer det til lovprisning, så skal han foruten slaktofferet som bæres frem til lovprisning, ofre usyrede kaker med olje i og usyrede brødleiver smurt med olje, og fint mel knadd til kaker med olje i.

2 Krønikebok 7:6
Og prestene stod på sine poster, og levittene stod med Herrens musikkinstrumenter, som kong David hadde latt gjøre til å prise Herren med, fordi hans miskunnhet varer evindelig; for David lot dem* utføre lovsangen. Men prestene stilte sig midt imot dem og blåste i trompeter, mens hele Israel stod.

2 Krønikebok 29:31
Og Esekias tok til orde og sa: I har nu fylt eders hånd* for Herren; kom nu hit og før frem slaktoffere og takkoffere til Herrens hus! Da kom menigheten med slaktoffere og takkoffere, og enhver hvis hjerte drev ham til det, kom med brennoffere.

2 Krønikebok 33:16
Så satte han Herrens alter i stand og ofret takkoffere og lovoffere på det; og han bad Juda å tjene Herren, Israels Gud.

Esras 3:11
Og de sang Herrens lov og pris, fordi han er god, og hans miskunnhet mot Israel varer evindelig; og alt folket brøt ut i et stort fryderop og priste Herren fordi grunnvollen var lagt til Herrens hus.

Nehemias 12:40,43
Således stod begge lovsangskorene ved Guds hus, likeså jeg og halvdelen av formennene med mig …

Salmenes 50:14,23
Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt, …

Salmenes 69:30,31
Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning, …

Salmenes 107:21,22
De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; …

Salmenes 116:17-19
Dig vil jeg ofre takkoffer, og Herrens navn vil jeg påkalle. …

Salmenes 118:19
Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren.

Salmenes 136:1
Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

*etc:

Salmenes 145:1
En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.

*etc:

Esaias 12:1,2
På den tid skal du si: Jeg takker dig, Herre; for du var vred på mig, men din vrede hørte op, og du trøstet mig. …

Efeserne 5:19,20
så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter, …

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Apenbaring 4:8-11
Og de fire livsvesener har, hvert især av dem, seks vinger; rundt omkring og innenfor er de fulle av øine; og de holder ikke op dag eller natt med å si: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer! …

Apenbaring 5:9-14
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, …

Apenbaring 7:9-12
Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunde telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, klædd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender; …

Apenbaring 19:1-6
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! …

the fruit.

1 Mosebok 4:3,4
Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. …

Hoseas 14:2
Kom med [ydmyke] ord og vend om til Herren! Si til ham: Forlat all misgjerning og ta imot det gode vi kan yde - la oss betale med okser, med våre leber*!

Romerne 6:19
Jeg taler på menneskelig vis for eders kjøds skrøpelighets skyld. For likesom I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse!

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

giving thanks to.

Salmenes 18:49
Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn.

*marg:

Matteus 11:25
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;

Lukas 10:21
I den samme stund frydet han sig i den Hellige Ånd og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åpenbaret det for de umyndige; ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for dig.

*Gr:

Lenker
Hebreerne 13:15 InterlineærtHebreerne 13:15 flerspråkligHebreos 13:15 SpanskHébreux 13:15 FranskHebraeer 13:15 TyskeHebreerne 13:15 ChineseHebrews 13:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 13
15La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn! 16Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud. …
Kryssreferanser
3 Mosebok 7:12
Dersom nogen ofrer det til lovprisning, så skal han foruten slaktofferet som bæres frem til lovprisning, ofre usyrede kaker med olje i og usyrede brødleiver smurt med olje, og fint mel knadd til kaker med olje i.

Salmenes 50:14
Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

Salmenes 119:108
La min munns frivillige offere tekkes dig, Herre, og lær mig dine lover!

Esaias 57:19
Herren skaper lebers grøde*; fred, fred for fjern og nær, sier han, og jeg læger ham.

Jeremias 33:11
fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, rop av dem som sier: Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evindelig - dem som bærer frem takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tid, sier Herren.

Jeremias 33:18
og av de levittiske presters ætt skal det aldri fattes en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer frem slaktoffer alle dager.

Hoseas 14:2
Kom med [ydmyke] ord og vend om til Herren! Si til ham: Forlat all misgjerning og ta imot det gode vi kan yde - la oss betale med okser, med våre leber*!

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

Hebreerne 12:28
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

Hebreerne 13:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden