Hebreerne 13
Norsk (1930)
1La broderkjærligheten bli ved! 2Glem ikke gjestfrihet! for ved den har nogen uten å vite det hatt engler til gjester. 3Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet! 4Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

5Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

6så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig?

7Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! 8Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 9La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed. 10Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av de som tjener ved teltet; 11for de dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres kropper brennes op utenfor leiren; 12derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket. 13La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære! 14for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.

15La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn! 16Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

17Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

18Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker. 19Og jeg ber eder dess mere å gjøre dette forat jeg dess snarere må bli gitt eder tilbake.

20Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde, 21han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

22Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet. 23Vit at vår bror Timoteus er gitt fri; sammen med ham vil jeg se eder, om han kommer snart. 24Hils alle eders veiledere og alle de hellige! De fra Italia hilser eder.

25Nåden være med eder alle!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Hebrews 12
Top of Page
Top of Page