Matteus 16:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Dansk (1917 / 1931)
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Svenska (1917)
Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.

King James Bible
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

English Revised Version
And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.
Bibelen Kunnskap Treasury

thou.

Matteus 10:2
Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, hans bror;

Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.

Galaterne 2:9
og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne,

upon.

Esaias 28:16
derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke*.

1 Korintierne 3:10,11
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! …

Efeserne 2:19-22
Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, …

Apenbaring 21:14
Og stadens mur hadde tolv grunnstener, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.

I will.

Sakarias 6:12,13
Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire*; han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel.…

1 Korintierne 3:9
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Hebreerne 3:3,4
For denne er aktet så meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset, har større ære enn huset selv. …

my.

Matteus 18:17
Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Apostlenes-gjerninge 2:47
idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

Apostlenes-gjerninge 8:1
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.

Efeserne 3:10
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

Efeserne 5:25-27,32
I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, …

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

1 Timoteus 3:5,15
- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - …

and the.

1 Mosebok 22:17
så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie;

2 Samuel 18:4
Da sa kongen til dem: Jeg skal gjøre som I synes. Så stilte kongen sig ved siden av porten, og alt folket drog ut, hundrevis og tusenvis.

Jobs 38:17
Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter?

Salmenes 9:13
Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,

Salmenes 69:12
De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig.

Salmenes 107:18
deres sjel vemmedes ved all mat, og de kom nær til dødens porter.

Salmenes 127:5
Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Salomos Ordsprog 24:7
Visdom er for høi for dåren; i byporten lukker han ikke sin munn op.

Esaias 28:6
og en doms ånd for den som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten*.

Esaias 38:10
Jeg sa: I mine rolige dager må jeg gå bort gjennem dødsrikets porter; jeg må bøte med resten av mine år.

1 Korintierne 15:55
Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

*marg:

shall not.

Salmenes 125:1,2
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. …

Esaias 54:17
Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Johannes 10:27-30
Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, …

Romerne 8:33-39
Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; …

Hebreerne 12:28
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 21:1-4
Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. …

Lenker
Matteus 16:18 InterlineærtMatteus 16:18 flerspråkligMateo 16:18 SpanskMatthieu 16:18 FranskMatthaeus 16:18 TyskeMatteus 16:18 ChineseMatthew 16:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 16
17Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. …
Kryssreferanser
Salmenes 129:2
meget har de trengt mig fra min ungdom av; men de har ikke fått overhånd over mig.

Jonas 2:6
til fjellenes grunnvoller sank jeg ned, jordens bommer var lukket efter mig for evig. Men du førte mitt liv op av graven, Herre min Gud!

Matteus 4:18
Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;

Matteus 7:24
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;

Matteus 11:23
Og du, Kapernaum, som er blitt ophøiet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt; for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dig, var gjort i Sodoma, da var det blitt stående til denne dag.

Johannes 1:42
Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Efeserne 2:20
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Matteus 16:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden