Kolossenserne 1:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

Dansk (1917 / 1931)
Og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens, han, som er Begyndelsen, førstefødt ud af de døde, for at han skulde blive den ypperste i alle Ting;

Svenska (1917)
Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.

King James Bible
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.

English Revised Version
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
Bibelen Kunnskap Treasury

he is.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

Kolossenserne 2:10-14
Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet, …

1 Korintierne 11:3
Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

Efeserne 1:10,22,23
om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden; …

Efeserne 4:15,16
men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, …

Efeserne 5:23
for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser.

the beginning.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

1 Johannes 1:1
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord

Apenbaring 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Apenbaring 21:6
Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt.

Apenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.

the firstborn.

Johannes 11:25,26
Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve, …

Apostlenes-gjerninge 26:23
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

1 Korintierne 15:20-23
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. …

Apenbaring 1:5,18
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, …

in all.

Salmenes 45:2-5
Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig. …

Salmenes 89:27
Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

Salomos Høisang 5:10
0Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen.

Esaias 52:13
Se, min tjener skal gå frem med visdom; han skal bli opløftet og ophøiet og være meget høi.

Matteus 23:8
Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Johannes 1:16,27
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; …

Johannes 3:29-31,34,35
Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen. …

Romerne 8:29
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre;

1 Korintierne 15:25
For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.

Hebreerne 1:5,6
For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn? …

Apenbaring 5:9-13
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, …

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

Apenbaring 21:23,24
Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig; for Guds herlighet oplyser den, og Lammet er dens lys. …

Lenker
Kolossenserne 1:18 InterlineærtKolossenserne 1:18 flerspråkligColosenses 1:18 SpanskColossiens 1:18 FranskKolosser 1:18 TyskeKolossenserne 1:18 ChineseColossians 1:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
17og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. 18Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste; 19for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham, …
Kryssreferanser
Salmenes 89:27
Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

Apostlenes-gjerninge 26:23
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Romerne 8:29
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre;

1 Korintierne 11:3
Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

1 Korintierne 12:27
Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.

Efeserne 1:22
og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,

Efeserne 1:23
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

Kolossenserne 2:19
og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Kolossenserne 1:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden