Apostlenes-gjerninge 26:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Dansk (1917 / 1931)
at Kristus skulde lide, at han som den første af de dødes Opstandelse skulde forkynde Lys baade for Folket og for Hedningerne.«

Svenska (1917)
nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna.»

King James Bible
That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.

English Revised Version
how that the Christ must suffer, and how that he first by the resurrection of the dead should proclaim light both to the people and to the Gentiles.
Bibelen Kunnskap Treasury

Christ.

1 Mosebok 3:15
Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Salmenes 22:1-69:36
Til sangmesteren; efter Morgenrødens hind*; en salme av David.…

Esaias 53:1-12
Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem blev Herrens arm åpenbaret? …

Daniel 9:24-26
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.…

Sakarias 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Sakarias 13:7
Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*!

Lukas 18:31-33
Men han tok de tolv til sig og sa til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal fullbyrdes. …

Lukas 24:26,46
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? …

1 Korintierne 15:3
For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene,

the first.

Apostlenes-gjerninge 26:8
Hvorfor aktes det for utrolig iblandt eder at Gud opvekker døde?

Apostlenes-gjerninge 2:23-32
han som blev forrådt efter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo I ihjel, idet I naglet ham til korset ved urettferdiges hender; …

Apostlenes-gjerninge 13:34
Men at han har opreist ham fra de døde, så han ikke mere skal vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt således: Jeg vil gi eder de hellige løfter til David, de trofaste.

Salmenes 16:8-11
Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes. …

Esaias 53:10-12
Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulde han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd. …

Matteus 27:53
og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange.

Johannes 10:18
Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen; dette bud fikk jeg av min Fader.

Johannes 11:25
Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,

1 Korintierne 15:20-23
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. …

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

and should.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Lukas 2:32
et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 26:23 InterlineærtApostlenes-gjerninge 26:23 flerspråkligHechos 26:23 SpanskActes 26:23 FranskApostelgeschichte 26:23 TyskeApostlenes-gjerninge 26:23 ChineseActs 26:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 26
22Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje: 23at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.
Kryssreferanser
Esaias 42:6
Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og tatt dig ved hånden, og jeg vil verne dig og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys for hedningene,

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Matteus 26:24
Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.

Lukas 2:32
et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

Apostlenes-gjerninge 3:18
men Gud opfylte på denne måte det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulde lide.

Apostlenes-gjerninge 3:24
Men også alle profetene fra Samuel av og derefter, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager.

1 Korintierne 15:20
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

1 Korintierne 15:23
Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Kolossenserne 1:18
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Apostlenes-gjerninge 26:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden