Sakarias 13:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*!

Dansk (1917 / 1931)
Frem, Sværd, imod min Hyrde, mod Manden, som staar mig nær, saa lyder det fra Hærskarers HERRE. Hyrden vil jeg slaa, saa Faarehjorden spredes; mod Drengene løfter jeg Haanden.

Svenska (1917)
Svärd, upp mot min herde, mot den man som fick stå mig nära! säger HERREN Sebaot. Må herden bliva slagen, så att fåren förskingras; ty jag vill nu vända min hand mot de svaga.

King James Bible
Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.

English Revised Version
Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered; and I will turn mine hand upon the little ones.
Bibelen Kunnskap Treasury

O sword.

5 Mosebok 32:41,42
Når jeg hvesser mitt lynende sverd og tar dommen i min hånd, da vil jeg føre hevn over mine fiender og gjengjelde dem som hater mig; …

Esaias 27:1
På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den lettfarende drage*, og Leviatan, den buktede drage, og han skal drepe uhyret som er i havet**.

Jeremias 47:6
Ve! Du Herrens sverd, hvor lenge vil du være urolig? Far i din skjede, hvil dig og vær stille!

Esekiel 21:4,5,9,10,28
Fordi jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i dig, derfor skal mitt sverd fare ut av skjeden mot alt kjød, fra syd til nord. …

my shepherd.

Sakarias 11:4,7
Så sa Herren min Gud: Røkt slaktefårene! …

Esaias 40:11
Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede.

Esekiel 34:23,24
Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David*; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.…

Esekiel 37:24
Og min tjener David* skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem.

Mika 5:2,4
Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener*! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.…

Johannes 10:10-18
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod. …

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

1 Peters 5:4
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

the man.

Esaias 9:6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Jeremias 23:5,6
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Hoseas 12:3-5
I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. …

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Matteus 11:27
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Johannes 1:1,2
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. …

Johannes 5:17,18
Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nu; også jeg arbeider. …

Johannes 5:23
forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

Johannes 8:58
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.

Johannes 10:30,38
jeg og Faderen, vi er ett. …

Johannes 14:1,9-11,23
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! …

Johannes 16:15
Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.

Johannes 17:21-23
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig. …

Filippenserne 2:6
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,

Kolossenserne 1:15-19
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; …

Hebreerne 1:6-12
Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham. …

Apenbaring 1:8,11,17
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige. …

Apenbaring 2:23
Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger.

Apenbaring 21:6
Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt.

Apenbaring 22:13-16
Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. …

smite.

Esaias 53:4-10
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. …

Daniel 9:24-26
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.…

Johannes 1:29
Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Johannes 3:14-17
Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, …

Apostlenes-gjerninge 2:23
han som blev forrådt efter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo I ihjel, idet I naglet ham til korset ved urettferdiges hender;

Apostlenes-gjerninge 4:26-28
Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet sig sammen mot Herren og mot hans salvede - …

Romerne 3:24-26
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, …

Romerne 4:25
han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Romerne 5:6-10
For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. …

Romerne 8:32
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Galaterne 3:13
Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre -

Kolossenserne 1:19,20
for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham, …

Hebreerne 10:5-10
Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig; …

1 Peters 1:18-20
for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, …

1 Peters 2:24,25
han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt. …

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

1 Johannes 2:2
og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

1 Johannes 4:9,10
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. …

Apenbaring 13:8
Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

the sheep.

Matteus 26:31,56
Da sier Jesus til dem: I denne natt skal I alle ta anstøt av mig; for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal adspredes. …

Markus 14:27,50
Og Jesus sa til dem: I skal alle ta anstøt; for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal adspredes. …

Johannes 16:32
se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig.

I will turn.

Sakarias 11:7,11
Så røktet jeg slaktefårene, endog de usleste av fårene; og jeg tok mig to staver, den ene kalte jeg liflighet, og den andre kalte jeg bånd*, og jeg røktet fårene,…

Matteus 10:42
Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

Matteus 18:10,11,14
Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. …

Lenker
Sakarias 13:7 InterlineærtSakarias 13:7 flerspråkligZacarías 13:7 SpanskZacharie 13:7 FranskSacharja 13:7 TyskeSakarias 13:7 ChineseZechariah 13:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Sakarias 13
7Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*! 8Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der. …
Kryssreferanser
Matteus 26:31
Da sier Jesus til dem: I denne natt skal I alle ta anstøt av mig; for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal adspredes.

Markus 14:27
Og Jesus sa til dem: I skal alle ta anstøt; for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal adspredes.

Johannes 16:32
se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig.

Salmenes 2:2
Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

Esaias 1:25
Og jeg vil igjen ta mig av dig og smelte ut dine slagger som med lutsalt og skille ut alt ditt bly.

Esaias 40:11
Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede.

Esaias 53:4
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Esaias 53:5
Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.

Jeremias 23:5
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Jeremias 47:6
Ve! Du Herrens sverd, hvor lenge vil du være urolig? Far i din skjede, hvil dig og vær stille!

Esekiel 7:6
Det kommer en ende, enden kommer, den våkner op og kommer til dig; se, det kommer.

Esekiel 21:3
Og si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over dig og drar mitt sverd av skjeden, og jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i dig.

Esekiel 34:23
Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David*; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.

Esekiel 34:24
Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt.

Esekiel 37:24
Og min tjener David* skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem.

Mika 5:2
Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener*! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Mika 5:4
Og han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høihet; og de skal sitte i ro, for nu skal han være stor like til jordens ender.

Sakarias 13:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden