Matteus 18:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn.

Dansk (1917 / 1931)
Ser til, at I ikke foragte en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder: Deres Engle i Himlene se altid min Faders Ansigt, som er i Himlene.

Svenska (1917)
Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte.

King James Bible
Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.

English Revised Version
See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
Bibelen Kunnskap Treasury

heed.

Matteus 18:6,14
men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp. …

Matteus 12:20
han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier.

Salmenes 15:4
den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

Sakarias 4:10
For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine* blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Lukas 10:16
Den som hører eder, hører mig, og den som forkaster eder, forkaster mig, og den som forkaster mig, forkaster ham som sendte mig.

Romerne 14:1-3,10,13-15,21
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker! …

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

1 Korintierne 8:8-13
Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter. …

1 Korintierne 9:22
for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige; for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse nogen.

1 Korintierne 11:22
Har I da ikke hus til å ete og drikke i? eller forakter I Guds menighet og vanærer dem som intet har? Hvad skal jeg si til eder? skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

1 Korintierne 16:11
ingen må derfor ringeakte ham. Og følg ham på vei i fred, forat han kan komme til mig! for jeg venter på ham med brødrene.

2 Korintierne 10:1,10
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder; …

Galaterne 4:13,14
men I vet at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for eder; …

Galaterne 6:1
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

1 Tessalonikerne 4:8
Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

1 Timoteus 4:12
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

their.

Matteus 1:20
Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

Matteus 2:13,19
Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. …

Matteus 24:31
Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

1 Mosebok 32:1,2
Og Jakob drog videre, og Guds engler møtte ham. …

2 Kongebok 6:16,17
Han svarte: Vær ikke redd! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. …

Salmenes 34:7
Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

Salmenes 91:11
For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier.

Sakarias 13:7
Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*!

Lukas 16:22
Men det skjedde at den fattige døde, og at han blev båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og blev begravet.

Apostlenes-gjerninge 5:19
Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa:

Apostlenes-gjerninge 10:3
Og han så grandgivelig i et syn, omkring den niende time på dagen, en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: Kornelius!

Apostlenes-gjerninge 12:7-11,23
Og se, en Herrens engel stod der, og et lys skinte i fangerummet, og han støtte Peter i siden og vekket ham op og sa: Skynd dig og stå op! Og lenkene falt av hans hender. …

Apostlenes-gjerninge 27:23
For i denne natt stod for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører, som jeg også tjener, og sa:

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

behold.

2 Samuel 14:28
Absalom bodde i Jerusalem i to år men kom ikke for kongens øine.

1 Kongebok 22:19
Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå omkring ham på hans høire og venstre side.

Esters 1:14
og de som stod ham nærmest, var Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan, persernes og medernes syv fyrster, som alltid hadde adgang til kongen og inntok de øverste seter i riket - :

Salmenes 17:15
Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Lukas 1:19
Og engelen svarte ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til dig og forkynne dig dette glade budskap;

Lenker
Matteus 18:10 InterlineærtMatteus 18:10 flerspråkligMateo 18:10 SpanskMatthieu 18:10 FranskMatthaeus 18:10 TyskeMatteus 18:10 ChineseMatthew 18:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 18
10Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. 11For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. …
Kryssreferanser
1 Kongebok 22:19
Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå omkring ham på hans høire og venstre side.

Esters 1:14
og de som stod ham nærmest, var Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan, persernes og medernes syv fyrster, som alltid hadde adgang til kongen og inntok de øverste seter i riket - :

Lukas 1:19
Og engelen svarte ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til dig og forkynne dig dette glade budskap;

Apostlenes-gjerninge 12:15
De sa til henne: Du er fra sans og samling. Men hun forsikret at det var således. Da sa de: Det er hans engel.

Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

Apenbaring 8:2
Og jeg så de syv engler som står for Gud, og det blev gitt dem syv basuner.

Matteus 18:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden