Matteus 1:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

Dansk (1917 / 1931)
Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand.

Svenska (1917)
Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.

King James Bible
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

English Revised Version
But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Bibelen Kunnskap Treasury

while.

Salmenes 25:8,9
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien. …

Salmenes 94:19
Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

Salmenes 119:125
Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd!

Salmenes 143:8
La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

Salomos Ordsprog 3:5,6
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!…

Salomos Ordsprog 12:5
De rettferdige tenker bare på det som rett er; de ugudeliges råd er svik.

Esaias 26:3
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Esaias 30:21
og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!

the angel.

Dommernes 13:3,8,9
Og Herrens engel åpenbarte sig for kvinnen og sa til henne: Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn; men du skal bli fruktsommelig og føde en sønn. …

Lukas 1:10-13,19,26-38
og hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund. …

Lukas 2:8-14
Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. …

in.

Matteus 2:13,19,22
Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. …

1 Mosebok 31:11
Og Guds engel sa til mig i drømmen: Jakob! Og jeg sa: Ja, her er jeg.

4 Mosebok 12:6
Og han sa: Hør nu hvad jeg har å si eder: Er det en profet som I, så gir jeg, Herren, mig til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer.

Jobs 4:13-16
under skiftende tanker ved nattlige syner, når dyp søvn faller på menneskene. …

Jobs 33:15-17
I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, …

Joel 2:28
Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

Joseph.

Esaias 7:2,13
Og det blev meldt til Davids hus: Syrerne har slått sig ned i Efra'im. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte, likesom trærne i en skog skjelver for vinden. …

Jeremias 33:26
så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans ætt tar nogen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ætt; for jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og forbarme mig over dem.

Lukas 2:4
Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,

fear not.

Matteus 28:5
Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede;

1 Mosebok 46:3
Da sa han: Jeg er Gud, din fars Gud; frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der vil jeg gjøre dig til et stort folk.

1 Kongebok 17:13
Men Elias sa til henne: Frykt ikke! Gå hjem og lag det til, som du har sagt! Lag bare først et lite brød til mig av det og kom ut til mig med det! Siden kan du så lage til noget for dig og din sønn.

Esaias 51:7
Hør på mig, I som kjenner rettferdighet, du folk som har min lov i ditt hjerte! Frykt ikke menneskers hån, og reddes ikke for deres spottende ord.

Jeremias 40:9
Og Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn, svor dem og deres menn en ed og sa: Frykt ikke for å tjene kaldeerne! Bli i landet og tjen Babels konge! Så skal det gå eder vel.

Lukas 1:30
Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud;

that.

Matteus 1:18
Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd.

Jeremias 31:22
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? For Herren skaper noget nytt i landet: Kvinnen* skal stadig være om mannen**.

conceived.

Lenker
Matteus 1:20 InterlineærtMatteus 1:20 flerspråkligMateo 1:20 SpanskMatthieu 1:20 FranskMatthaeus 1:20 TyskeMatteus 1:20 ChineseMatthew 1:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 1
19Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet. 20Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd; 21og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. …
Kryssreferanser
1 Kongebok 3:5
I Gibeon åpenbarte Herren sig for Salomo i en drøm om natten; Gud sa: Bed om det du vil jeg skal gi dig!

Matteus 2:12
Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land.

Matteus 2:19
Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier:

Matteus 27:19
Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld.

Lukas 1:27
til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.

Lukas 2:4
Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,

Apostlenes-gjerninge 5:19
Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa:

Apenbaring 19:7
La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede,

Matteus 1:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden