Apostlenes-gjerninge 26:22
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

Dansk (1917 / 1931)
Det er altsaa ved den Hjælp, jeg har faaet fra Gud, at jeg har staaet indtil denne Dag og vidnet baade for smaa og store, idet jeg intet siger ud over det, som baade Profeterne og Moses have sagt skulde ske,

Svenska (1917)
Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske,

King James Bible
Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:

English Revised Version
Having therefore obtained the help that is from God, I stand unto this day testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses did say should come;
Bibelen Kunnskap Treasury

obtained.

Apostlenes-gjerninge 26:17
idet jeg frir dig ut fra folket og hedningene, som jeg sender dig til

Apostlenes-gjerninge 14:19,20
Men det kom jøder til fra Antiokia og Ikonium og overtalte folket, og de stenet Paulus og slepte ham utenfor byen, da de trodde at han var død; …

Apostlenes-gjerninge 16:25,26
Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. …

Apostlenes-gjerninge 18:9,10
Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! …

Apostlenes-gjerninge 21:31-33
Mens de nu holdt på og vilde slå ham ihjel, gikk det melding op til den øverste høvedsmann for vakten om at hele Jerusalem var i et røre. …

Apostlenes-gjerninge 23:10,11,16
Da det nu opstod stor strid, fryktet den øverste høvedsmann for at Paulus skulde bli slitt i stykker av dem, og han bød krigsfolket å gå ned og rive ham ut fra dem og føre ham inn i festningen. …

*etc:

1 Samuels 7:12
Og Samuel tok en sten og satte den imellem Mispa og Sen; denne sten kalte han Eben-Eser* og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.

Esras 8:31
Vi brøt op fra Ahava-elven på den tolvte dag i den første måned for å dra til Jerusalem, og vår Gud holdt sin hånd over oss og fridde oss underveis fra fiender og folk som lå i bakhold mot oss.

Salmenes 18:47
den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,

Salmenes 66:12
Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.

Salmenes 118:10-13
Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. …

Salmenes 124:1-3,8
En sang ved festreisene; av David. Hadde ikke Herren vært med oss - så sie Israel - …

2 Korintierne 1:8-10
For vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at den trengsel som kom over oss i Asia, var overmåte tung, mere enn vi kunde bære, så vi endog mistvilte om livet; …

2 Timoteus 3:11
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.

2 Timoteus 4:17,18
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. …

witnessing.

Apostlenes-gjerninge 20:20-27
hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, …

Apenbaring 11:18
Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.

Apenbaring 20:12
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

none.

Apostlenes-gjerninge 26:6
Og nu står jeg her og skal dømmes for håp på det løfte som av Gud er gitt fedrene,

Apostlenes-gjerninge 3:21-24
som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. …

Lukas 24:27,44,46
Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. …

the prophets.

Apostlenes-gjerninge 24:14
Men det vedgår jeg for dig at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene,

Apostlenes-gjerninge 28:23
Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.

Matteus 17:4,5
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias. …

Lukas 16:29-31
Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene; la dem høre dem! …

Johannes 1:17,45
for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. …

Johannes 3:14,15
Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, …

Johannes 5:39,46
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig; …

Romerne 3:21
Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven,

Apenbaring 15:3
og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!

Lenker
Apostlenes-gjerninge 26:22 InterlineærtApostlenes-gjerninge 26:22 flerspråkligHechos 26:22 SpanskActes 26:22 FranskApostelgeschichte 26:22 TyskeApostlenes-gjerninge 26:22 ChineseActs 26:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 26
21For disse tings skyld grep nogen jøder mig i templet og søkte å slå mig ihjel. 22Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje: 23at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.
Kryssreferanser
Matteus 26:24
Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.

Lukas 16:28
- for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Apostlenes-gjerninge 10:43
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Apostlenes-gjerninge 13:29
Og da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav.

Apostlenes-gjerninge 24:14
Men det vedgår jeg for dig at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene,

1 Korintierne 15:3
For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene,

1 Korintierne 15:4
og at han blev begravet,

Apostlenes-gjerninge 26:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden