2 Timoteus 4:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Dansk (1917 / 1931)
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Svenska (1917)
Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.

King James Bible
Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.

English Revised Version
But the Lord stood by me, and strengthened me; that through me the message might be fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Lord.

Salmenes 37:39,40
Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid. …

Salmenes 109:31
for han står ved den fattiges høire hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel.

Jeremias 15:20,21
Og jeg vil gjøre dig til en fast kobbermur mot dette folk; de skal stride mot dig, men ikke få overhånd over dig; for jeg er med dig og vil frelse dig og redde dig, sier Herren. …

Jeremias 20:10,11
For jeg hørte mange baktale mig - redsel fra alle kanter; de sa: Meld ham! Vi vil melde ham! Alle de menn som jeg levde i fred med, lurte på om jeg skulde falle; de sa: Kanskje han lar sig lokke, så vi kan få overhånd over ham og ta hevn over ham. …

Matteus 10:19
Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale.

Apostlenes-gjerninge 18:9,10
Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! …

Apostlenes-gjerninge 23:11
Men natten efter stod Herren for ham og sa: Vær frimodig! likesom du vidnet om mig i Jerusalem, således skal du også vidne i Rom.

Apostlenes-gjerninge 27:23,24
For i denne natt stod for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører, som jeg også tjener, og sa: …

strengthened.

Esaias 41:10,14
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd. …

2 Korintierne 12:9
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

by.

Lukas 21:15
for jeg skal gi eder munn og visdom som alle eders motstandere ikke kan motstå eller motsi.

Apostlenes-gjerninge 9:15
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Apostlenes-gjerninge 26:17,18
idet jeg frir dig ut fra folket og hedningene, som jeg sender dig til …

Romerne 16:25,26
Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, …

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

Filippenserne 1:12-14
Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme, …

and I.

Salmenes 22:21
Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig!

Salomos Ordsprog 20:2
Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl; den som gjør ham vred, spiller sitt liv.

Salomos Ordsprog 28:15
En brølende løve, en omfarende bjørn, slik er en ugudelig hersker over et fattig folk.

Jeremias 2:30
Forgjeves slo jeg eders barn; de tok ikke imot tukt; eders sverd fortærte eders profeter som en ødeleggende løve.

Daniel 6:22,27
Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt. …

Hebreerne 11:33
som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter opfylt, stoppet gapet på løver,

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

Lenker
2 Timoteus 4:17 Interlineært2 Timoteus 4:17 flerspråklig2 Timoteo 4:17 Spansk2 Timothée 4:17 Fransk2 Timotheus 4:17 Tyske2 Timoteus 4:17 Chinese2 Timothy 4:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 4
16Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet! 17Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. 18Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.
Kryssreferanser
1 Samuels 17:37
Så sa David: Herren, som har fridd mig av løvens og bjørnens vold, han skal også fri mig av denne filisters vold. Da sa Saul til David: Gå! Herren skal være med dig.

Salmenes 22:21
Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig!

Daniel 6:22
Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt.

Lukas 1:1
Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss,

Apostlenes-gjerninge 9:15
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Apostlenes-gjerninge 27:23
For i denne natt stod for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører, som jeg også tjener, og sa:

Romerne 15:31
forat jeg må utfries fra de vantro i Judea, og mitt ærend til Jerusalem må tekkes de hellige,

Filippenserne 1:12
Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,

1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

2 Timoteus 2:1
Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,

2 Timoteus 2:9
for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet.

2 Timoteus 3:11
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Titus 1:3
men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

2 Timoteus 4:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden