Titus 1:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling

Dansk (1917 / 1931)
men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:

Svenska (1917)
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

King James Bible
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

English Revised Version
but in his own seasons manifested his word in the message, wherewith I was intrusted according to the commandment of God our Saviour;
Bibelen Kunnskap Treasury

in.

Daniel 8:23
Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det opstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd*.

Daniel 9:24-27
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.…

Daniel 10:1
I perserkongen Kyros' tredje år kom det i en åpenbaring et ord til Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar; dette ord er sant og varsler stor trengsel. Og han merket sig ordet og gav akt på synet.

Daniel 11:27
Begge konger* har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord, skal de tale løgn; men det skal ikke lykkes, for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer.

Habakuk 2:3
For ennu må synet vente på sin tid; men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så bi efter det! For komme skal det, det skal ikke utebli.

Apostlenes-gjerninge 17:26
og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder,

Romerne 5:6
For mens vi ennu var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

Efeserne 1:10
om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

1 Timoteus 2:6
han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

manifested.

Markus 13:10
Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Apostlenes-gjerninge 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Romerne 10:14,15
Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner? …

Romerne 15:19
ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium,

Romerne 16:26
men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,

Efeserne 2:17
Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved;

Efeserne 3:5-8
som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden: …

Filippenserne 1:13
så at det er blitt vitterlig for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker,

Kolossenserne 1:6,23
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet, …

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Apenbaring 14:16
Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden blev høstet.

which.

1 Korintierne 9:17
For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

1 Tessalonikerne 2:4
men likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet blev oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.

1 Timoteus 1:11
efter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er mig betrodd.

1 Timoteus 2:7
og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

2 Timoteus 1:11
og for det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger.

God.

Titus 2:10,13
ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. …

Titus 3:4-6
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 45:15,21
Sannelig, du er en Gud som skjuler sig, du Israels Gud, du frelser! …

1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp

1 Timoteus 2:3
For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser,

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

Lenker
Titus 1:3 InterlineærtTitus 1:3 flerspråkligTito 1:3 SpanskTite 1:3 FranskTitus 1:3 TyskeTitus 1:3 ChineseTitus 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 1
2i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider, 3men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling 4- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!
Kryssreferanser
Markus 1:15
og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

Lukas 1:47
og min ånd fryder sig i Gud, min frelser,

Romerne 10:14
Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner?

Romerne 16:25
Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,

1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp

1 Timoteus 1:11
efter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er mig betrodd.

1 Timoteus 2:6
han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Titus 2:10
ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.

Titus 3:4
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret,

Titus 1:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden